📘Tervek Prognózisok kezelése

Értékesítési terv létrehozása

A terv táblázat összeállítása/módosítása ablakban adunk a tervnek egy megnevezést a Megnevezés mezőben, beválasztandó a Terv csoport: „Általános”, és a Terv típus: ebben az esetben Értékesítési előrejelzés.

Oszlop paramétereknek be kell állítani a kívánt időszakot.

Az oszlopok időszaki bontása lehet heti, havi, éves és negyedéves.

Az oszlopok bontása ezen kívül lehet megbontás nélküli, ügyfél, munkaszám, főkönyvi szám, cikk, költséghely, üzletág vagy egyéb egyedi bontású.

Az adatok közül létrehoztató terv, tény, prognózis adat, valamint mennyiség és érték adat.

A sor paramétereknek ugyancsak beválasztható a cikk, ügyfél, költséghely, munkaszám, üzletág és főkönyvi szám, valamint négyféle egyedi egyéb mező.

Értékesítési tervek kezelése

Menü - Listák-Tervek-Segéd programok - Tervek-Prognózis kezelése

Létrehozás ld.: Gazdasági tervek létrehozása

Amennyiben a tervünk Értékesítési típusú terv, úgy a prognózis cellához rendelt adatoknál be tudjuk kapcsolni az MRP releváns kapcsolót. Ennek hatására az itt megadott mennyiséget figyelembe veszi beszerzési, termelés tervezési feladatoknál. Minden MRP releváns sort össze tudunk kapcsolni a tényleges megrendelés sorral Megrendeléssel összekapcsolás, hogy az MRP ne duplikálódjon. Az összekapcsolást törölhetjük is. Mikor egy cella adatainak felvitelét (módosítását) végrehajtottuk, automatikusan megjelenik a terv megjelenítő ablakban. A cellákban két adatot láthatunk, mennyiséget és kapcsos zárójelek között az értéket. Ezek a megjelenítések szabályozhatóak a szűrő ablak beállításaival.

Szerkesztés alatt lévő terveinket tudjuk módosítani, új sorokat felvinni, illetve a cellák tartalmát módosítani.

Terv kezelésnél, a fejléc méretei egérrel állíthatóak, és a beállítást eltárolja.

Tervadatok törlése

A felesleges tervsorokat ki lehet törölni: adott soron jobb egér gombra kattintás, Sor törlése feliratra kattintunk.

A rendszer a biztonság kedvéért rákérdez „Töröljem az adatsort?”

Nem válasz esetén nem történik változás. Igen válasz esetén a rendszer kitörli adott tételsort.

Beruházási terv kezelése

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Beruházási terv megtekintése

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Pénzügyi terv - CashFlow

A CashFlow tábla működtetésének az a célja, hogy a lehető legpontosabb információval rendelkezzünk a TERVEZETT pénzmozgásról, pénzkészletről megadott időtávon.

A tábla alapvetően könyvelési adatokra épül, a releváns bankszámlákon ténylegesen rendelkezésre álló nyitó pénzkészlettel, illetve a várható, számlában meg nem jelenő bevételekkel/kiadásokkal kombinálva. (A kimenő és bejövő számláknál rögzített fizetési határidőket, mint várható időpontokat kezeli.)

Menüpontok:

1. Pénzügyi terv – CashFlow (MRC-s menü: 4.7.6 pont)

Indítás után az alábbi felületet láthatjuk az aktuális naptól kezdődően naptári napokra lebontva, ahol a táblázat 3 fő részre van osztva:

- HUF

 • Nyitó – az aktuális napon a HUF bankok nyitó összege. Csak azok a bankszámlák szerepelnek az összesítésben, amelyek azonosítója STD. Így kimaradnak a kártyaszámla, az OTP, a betéti, a kompenzációs és az árfolyam különbözet számlák. A bankkivonat könyvelése után TÉNY összeg, addig csak terv.

 • Lejáró betét – az aktuális napon felszabaduló betétállomány+kamat ---TERV

 • Bevét – az aktuális napon lejáró kimenő számlák várható összege (csökkentve a részfizetéssel) ---TERV

 • Lekötés – az aktuális napon lekötött betétállomány névértékben--- a tábla újrakalkulálása után TÉNY, addig terv.

 • Kiadás – az aktuális napon utalandó bejövő számlák (csökkentve a részfizetéssel) és egyéb tételek (pl. munkabér és annak járulékai, bankköltség, egyenleg átvezetése, kártyafeltöltés, készpénzfelvétel, stb.) összege ---TERV

 • Devizavásárlás – Akkor jelenik meg összeg, amikor a devizában történő tervezett kifizetések összege meghaladja a devizaszámlák egyenlegét, azaz devizavásárlás szükséges. A hiányzó devizaösszeg – az árfolyam beállításnál megadott – árfolyammal átszámított Ft összegét jeleníti meg. (Minden napnál ugyanazzal az árfolyammal számol.) ---TERV Feltételes ügylet – Lehetőség van egy +/- feltételezett összeggel (az un. „Mi lenne, ha…? összeggel) eltéríteni a CashFlow számítást a 7. „Feltételes ügylet felvitele” kezelőgombbal ---TERV o HUF egyenleg = Nyitó + Lejáró betét + Bevét – Lekötés – Kiadás – Devizavásárlás +/- Feltételes ügylet ---TERV

- DEVIZA ( EUR, CHF . . . )

 • Nyitó – az aktuális napon a devizás bankok nyitó összege (lsd. a HUF-nál leírtakat)

 • Bevét – az aktuális napon esedékes kimenő számlák várható összege (csökkentve a részfizetéssel) ---TERV

 • Kiadás – az aktuális napon utalandó bejövő számlák (csökkentve a részfizetéssel) ---TERV

 • EUR/CHF egyenleg = Nyitó + Bevét – Kiadás ---TERV

 • Árfolyam – a kalkuláció árfolyama, alapértelmezésben az MRC törzsben legutolsó dátumra felvett érték, amely felülírható a 6. „Árfolyam beállítása” kezelőgombbal ---TÉNY

- TERV Összesen

 • Betétállomány = Lekötött betétek névértéke összesen

 • Folyószámlák = Összes releváns folyószámla egyenlege forintban

 • Pénzkészlet = Betétállomány + Folyószámlák

Vezérlő gombok balról jobbra haladva (a táblázat alján találhatók):

 • 1. Tervtábla újrakalkulálása – A meglévő, már kigyűjtött ( Bevét, Kiadás, Bank, Lekötések ) adatokból újraépíti a táblázatot. Az aznap berögzített (be/ki) számlák és a bank nem fognak automatikusan megjelenni mert ezek *frissítése a éjszaka történik, de a lekötések, feltételes ügyletek igen. Akkor célszerű használni, ha modellezni szeretnénk.

 • Cashflow alapadatok ( Bejövő, Kimenő számlák, Bank ) frissítése két féle képpen történhet :

 • automata : minden este 23 órakor az aznapi adatokat feldolgozza, a cashflow számára. - manuális : minden modulban külön gomb megnyomására

 • 2. Bank Cashflow – A megadott - STD besorolású - bankok aktuális egyenlegét lehet megtekinteni. Az ablak alsó részében a tényleges pénzkészlet, a napi tervezett kiadásokból és bevételekből számolt tervezett, bankonkénti egyenleg tekinthető meg.

 • 3. Bevét – A kimenő számlák megtekintésére, előzetes terv bevételek rögzítésére karbantartására szolgál.

 • 4. Kiadás – A bejövő számlák megtekintésére, előzetes terv kiadások rögzítésére, karbantartására szolgál.

 • 5. Lekötések – Itt tudjuk rögzíteni a betétlekötéseink adatait.

 • 6. Árfolyam beállítás – A devizás oszlopok forintban átszámított kalkulálására, illetve a devizavásárlás Ft szükségletének számítására szolgál. Alapesetben a legutolsó dátum szerint MRC törzsbe felvitt árfolyamokkal egyezik meg, amely felülírható ezen vezérlőgomb megnyomása után feljövő ablak aktualizálásával.

 • 7. Feltételes ügylet felvitele – Lehetőség van egy +/- feltételezett (az un. „Mi lenne, ha…?) összeg rögzítésére. Az ide beírt tételekkel lehet modellezni a jövőbeni pénzforgalmat.

 • 8. Minden tábla újrakalkulálása az előző naptól – Itt tudjuk a megadott napon rögzített adatokat (kimenő / bejövő számlák, banki kiegyenlítések stb.) feldolgozni. Ekkor tölti fel a Cashflow táblákat a rendszer az MRC-be rögzített adatok alapján.

Kalkuláció menete :

1. Bank modul adatgyűjtés, korrekció

a. Törli a megadott dátumtól, a gyűjtött bankokat

b. Újraépíti a megadott dátumtól a bank adatokat

c. Gyűjtött adatokból felépíti a képernyő formátumot

2. Bevét korrigálása ( kimenő számlák )

a. Beírja a táblába az napidátum-5 naptól létrehozott számlákat melyek még nem szerepeltek a Bevét táblában. Kihagyja :

i. Készpénzes számlákat

ii. Ahol a számla fizetési módjának besorolása ’FMB’ vagy ’FMK’

iii. Technikai számlákat ( lásd bizonylat típus beállítása )

iv. Nem kell kiegyenlíteni típusú számlák ( lásd bizonylat típus beállítása )

b. A kiegyenlített számlákat megkeresi és beírja a kiegyenlítés dátumát, állapotát ( ’F’ )

c. Elcsúsztatja a függő számlák várható kifizetésének beérkezés dátumát az aktuális napra, kivéve a kézzel felvitt fix dátummal rendelkező egyéb tételeket (’E’)

d. Megkeresi azokat a számlákat amit tervként ( ’T’,’M’ ) manuálisan rögzítettünk, és megjelenik normál számlaként is. A párosítás az ügyfél, és a bizonylat azonosító alapján történik. A megtatált terv sorok értékét kinullázza és az azonosítóba beírja a ’TÖRÖLNI’ szöveget.

3. Bevét másodlagos korrigálása ( csak éjszaka fut meg hajnal 1.00 órakor )

a. Az előző nap módosított! számlák újravizsgálata ( lásd 2. Pont )

4. Kiadás sorok korrigálása ( bejövő számlák )

a. Beírja a táblába az napidátum-5 naptól létrehozott számlákat melyek még nem szerepeltek a Kiadás táblában. Kihagyja :

i. Készpénzes számlákat

ii. Ahol a számla fizetési módjának besorolása ’FMB’ vagy ’FMK’

iii. Technikai számlákat ( lásd bizonylat típus beállítása )

iv. Nem kell kiegyenlíteni típusú számlák ( lásd bizonylat típus beállítása )

b. A kiegyenlített számlákat megkeresi és beírja a kiegyenlítés dátumát, állapotát ( ’F’ )

c. Elcsúsztatja a függő számlák várható kifizetésének indítás dátumát az aktuális napra, kivéve a kézzel felvitt fix dátummal rendelkező egyéb tételeket (’E’)

d. Megkeresi azokat a számlákat amit tervként ( ’T’,’M’ ) manuálisan rögzítettünk, és megjelenik normál számlaként is. A párosítás az ügyfél, és a bizonylat azonosító alapján történik. A megtatált terv sorok értékét kinullázza és az azonosítóba beírja a ’TÖRÖLNI’ szöveget.

5. Terv tábla újraszámolása

a. Terv adatok idő ablakban való elcsúsztatása ( első nap az aktuális, az utolsó 365 nappal későbbi )

b. Nyitó értékeket kiszámoljuk ( bank adatokból )

c. Nullázzuk a mozgás adatokat ( betét, bevét, lekötés, kiadás, ügylet )

d. Az előző naptól újraszámoljuk a terv táblába, a már korábban korrigált bevét, kiadás, egyéb ügyletek alapján a pénzmozgásokat.

e. Deviza napi árfolyammal korrekció ( csak éjszaka fut meg )

f. Szükséges deviza kiszámolása

g. Nyitó +- mozgások , Záró kiszámolása

h. A kiszámolt terv tábla, képernyő formátumra hozása

 • 9. Frissítés – Újratölti a képernyőt.

 • 10. Kilépés – Kilép az ablakból, visszatér a Menübe.

2. Banki összesítő (CASH)

Ezen a felületen látjuk bankonként az összesített rögzített adatokat (Nyitó, Jóváírás, Terhelés, Záró). Ebben a táblázatban az STD besorolású bankok szerepelnek. Az ablak alsó részében a tényleges pénzkészlet, a napi tervezett kiadásokból és bevételekből számolt tervezett, bankonkénti egyenleg tekinthető meg. A tervezett napi kiadást és bevételt manuálisan kell beírni, amelyeket szabadon törölhetünk.

Vezérlő gombok balról jobbra haladva (a táblázat alján találhatók) :

 • Bank újrakalkulálása - Újraépíthetjük az adatokat a Szűrésben megadott kezdődátumtól (pl. utólagos rögzítés esetén). Ez a feldolgozás egyébként minden nap este 23.00-kor automatikusan végrehajtódik. Lásd. Kalkuláció menete

 • Banki nap lezárása - A napi bankkivonatok könyvelését követően a kezelőgomb megnyomása utáni kérdésre „Igen” válasz esetén az adott nap lezáródik. Ez csak egy logikai zárást jelent, nem von maga után semmilyen kalkulációt.

 • Banki nap felnyitása – Az adott nap téves lezárása esetén a kezelőgomb megnyomása utáni kérdésre „Igen” válasz esetén a LEZÁRT oszlopban lévő pipa eltüntethető.

 • Manuális kiegészítés – A tervezett napi kiadást és bevételt manuálisan tudjuk beírni, amelyet feleslegessé válása esetén törölhetünk.

Itt tudunk az aktuális napra, új sort felvinni, módosítani illetve törölni. A nyitó értékeket az az utolsó napi nyitó értékből veszi ( bankonként ). Jóváírás és terhelés szabadon írható, a záró összeget, mentés gombra kalkulálja. Automatikusan nem törlődik, azaz látszódnak az előzőleg felvitt adatok is, kézzel kell törölni.

- Frissítés – Újratölti a képernyőt a szűrőknél beállított feltételeknek megfelelően.

- Kilépés – Képernyő elhagyása, visszatérünk a CashFlow oldalra.

Szűrés: Kezdődátum megadása ( alapértelmezésben az aktuális dátum - 5 nap )

3. Bevét áttekintő, karbantartó

Ezen a panelen látjuk a rendszerbe rögzített kimenő számlákat és a tervezett bevételeket, valamint azok pénzügyi teljesítését.

Oszlopok tartalma: ID = a sor rendszer azonosítója (ki lehet tenni a sor végére, ha zavaró) Sortípus (sorok színe és jelölése):

világos zöld = egyéb manuális fix tétel, manuálisan felvett bevételi sor (pl. devizavásárlás), ami nem köthető számlához, így nem fog automatikusan törlődni és a várható beérkezés dátuma fix, napváltáskor automatikusan nem tolódik tovább a következő napra, ha elmúlt a felvett fizetési határidő.

Pipa oszlop: alapértelmezésben 0-val feltöltött. Sortörlésnél a sorok kijelölésére használható. Az ID oszlopban lévő pipára kattintva vagy a megfelelő soron állva space megnyomásával a 0 érték 1-re vált. Az így törlésre kijelölt sorok a Kijelölt bevét sorok törlése kezelőgombbal törölhetők, de csak a manuális felvitt sorokat tudjuk törölni

Várható beérkezés = alapértelmezés szerint megegyezik a fizetési határidővel, amely módosítható. Arra szolgál, hogy előzetes információ alapján be lehessen rögzíteni a fizetési határidőtől eltérő várható beérkezés dátumát.

Fizetési határidő = a számlában megadott vagy a manuálisan rögzített sorban felvett fizetés határideje.

Ügyfélnév = MRC partner törzséből

Iktató = könyvelt kimenő számla iktatószáma.

Bevét összeg = a számlában könyvelt vagy manuálisan felvett bevétel ÁFA-val együttes összege.

Utalt összeg = a bankban megjelent, ténylegesen utalt bevétel, amely eltérhet a várható bevét összegétől, részfizetés esetén kevesebb, túlfizetés esetén pedig több. A különbség a CashFlow tábla megfelelő cellájában megjelenik, mint további kintlévőség (Túlfizetés esetén a az eltérés összegével csökkenti a bevételt ).

Deviza = a bevétel devizaneme.

Azonosító = a kimenő számlán megadott, a vevő számára szükséges azonosító adat (pl. SAP szám) vagy a manuális soron felvett adat.

Megjegyzés = szabadon tölthető szöveg (a rendszerből átvett könyvelt számláknál is).

Státusz (pipával jelölt oszlop): R = rögzített , F = fizetett

Bizonylat ID = hivatkozott bizonylat (kimenő számla) rendszer azonosítója

Vezérlő gombok balról jobbra (a táblázat alján találhatók):

- Bevét újrakalkulálása – Várható beérkezés kezdődátumtól újraépíthetjük az adatainkat. Ez a feldolgozás minden nap este 23.00-kor automatikusan végrehajtódik. Lásd. Kalkuláció menete

1. Felviszi a Bevét táblába, az aznap rögzített, de még a cashflow szempontjából fel nem dolgozott számlákat. Kihagyja a 0-végösszegű, a készpénz és kártya fizetési mód besorolásában lévő FMK, FMB típusú számlákat

2. A bank feladás alapján beállítja a sorokban a Fizetve állapotot (betűk színe kékre vált) és - ahol a kiegyenlítés összege>= mint a számla végösszege - a összeg beérkezésének dátumát.

3. Azon soroknál, ahol a tárgynapig még nem történt meg a teljes kiegyenlítés, a várható beérkezés dátumát elcsúsztatja a következő napra. Ebből eredően a várható beérkezés dátuma az összes határidőn túli kinnlevőségnél a tárgynap.

4. Megkeresi a manuálisan rögzített sorokat (Terv, Manuális) , és ha talál számlával könyvelt tételt, aminek az azonosító mezője és ügyfélkódja megegyezik a manuális sor azonosítójával, ügyfélkódjával, úgy a manuálisan rögzített összeget kinullázza, és az azonosítóba beírja a TÖRÖLNI szöveget. (Ezek a „TÖRÖLNI”-vel megjelölt sorok később manuálisan törölhetők.) Az egyéb fix sorokat nem kezeli.

5. Az utalt összeg oszlop eltérhet a várt bevételtől. Ha az utalt összeg több (túlfizetés) vagy ha kevesebb (részfizetés) és napváltáskor tovább csúsztatja a következő dátumra a sort. Részfizetésnél a tervezésben a fennmaradó részösszeg várható beérkezésével számol.

- Új bevét sor felvitele - Saját terv sorokat rögzíthetünk a kontrolling árbevétel kimutatása, bankjegyszállítás ütemezése, stb. alapján. Nem találkozik össze számlával, nem fog törlődni.

- Bevét sor felvitele-módosítása – A várható beérkezés dátumát módosíthatjuk vagy az adott sorhoz megjegyzést lehet fűzni. Amennyiben az azonosító cellába értéket írunk, úgy az újrakalkulálásnál összekapcsolja azzal a könyvelt sorral, amelynek az azonosítója és az ügyfélkódja megegyezik. (Bevétnél a rendszer erre lehetőséget ad, de megfelelő azonosító hiányában ez jelenleg nem használható.)

- Kijelölt bevét sorok törlése – Az adott soron állva a space billentyű megnyomásával vagy a „pipa”-ra kattintással (ezek bármelyikének megnyomására a 0 érték átvált 1-re) a manuálisan tervezett sorokat lehet törlésre kijelölni. Mivel a tervezett sorok - megfelelő azonosító hiányában - automatikusan nem

találkoznak össze könyvelt számlával, ezért a kimenő számlák elkészültével manuálisan szükséges a betervezett sorokat törölni. Egyszerre akár több manuális sor is törölhető.

- Bizonylat újratöltése – Az adott soron állva befrissíti annak minden adatát, ahol változtatás történt a „minden tábla újrakalkulálása” kezelőgomb utolsó megnyomása óta.

- Bizonylat megtekintése – A kijelölt bizonylat adatainak megtekintése.

- Frissítés – Újratölti a képernyőt a szűrőben beállított feltételeknek megfelelően.

- Kilépés – Képernyő elhagyása, visszatér a CachFlow oldalra.

Szűrő feltételek:

Várható bevét kezdő dátum/végdátum = bármilyen sortípus esetén két időpont közötti tranzakciókat gyűjti össze,

Ügyfél = MRC ügyfél törzsből választható,

Ügyfélnév töredék = az ügyfél nevében bárhol előforduló szöveg, elsősorban akkor alkalmazzuk, ha egy ügyfélnek több adószámon is lehetséges bizonylata,

Bruttó összeg = az ÁFA-val növelt összeg,

Azonosító = számla száma (jelen esetben bevét oldalon nem használatos),

Iktatószám = könyvelt számla száma,

Deviza = devizanem,

Manuális = csak a kézzel felvett sorok jelennek meg,

Fizetési határidő kezdő/vég = a két időpont közötti tranzakciókat gyűjti össze.

A fenti szűrési feltételek bármilyen kombinációban használhatók.

4. Kiadás áttekintő, karbantartó

Ezen a panelen látjuk a rendszerbe rögzített bejövő számlákat, a tervezett kiadásokat, valamint azok pénzügyi teljesülését.

Oszlopok tartalma: ID = a sor rendszer azonosítója (ki lehet tenni a sor végére, ha zavaró)

Sortípus (sorok színe, jelölése):

Ügyfélnév = MRC partner törzséből

Azonosító = a beérkező számla eredeti bizonylatszáma (a partneré). Itt jelenik meg a TÖRÖLNI kifejezés az újrakalkulálás után, ha a tervezett (még nem könyvelt) és a könyvelt számla azonosítója és ügyfélkódja megegyezik.

Iktató = könyvelt beérkező számla iktatószáma (PJ-nél MRC adja). Nem lehet a számla tartalmát törölve az iktatószámot másra felhasználni, ebben az esetben a teljes számlát sztornózni kell. Cikket lehet módosítani.

Utalt összeg = a bankban megjelent, ténylegesen utalt kiadás, amely eltérhet a számlán szereplő bruttó összegtől. Részfizetésnél a Kiadás összegénél kevesebb, túlfizetéskor pedig több. A részfizetéskor a különbség a CashFlow táblában megjelenik, mint további fizetési kötelezettség, a KIADÁS táblában a számla sor nem törlődik, mindkét összeg látható marad. Kézzel rögzített sorok mindig 0 értéket tartalmaznak.

Kiad összeg = a beérkező számla könyvelésekor rögzített ÁFA-val növelt összeg.

Deviza = a beérkező számla devizaneme.

Indítás dátuma = a banki utalás tervezett/tényleges ideje ( GBP-nél 3, az egyéb devizásoknál 2 banki nappal megelőzi a fizetési határidőt).

Bank = annak a bankszámlának a betűjelölése, ahonnan az utalást indítjuk. Ez akár több bankszámlát is jelenthet egy sor tekintetében, ha az több bankból lett kiegyenlítve. Kompenzáláskor pedig a bank betűjelzése helyett a kompenzálás szó jelenik meg.

Fizetési határidő = a beérkezett számlán szereplő fizetési határidő.

Megjegyzés = szabadon tölthető szöveg (a rendszerből átvett számláknál is).

Rögzítve = a beérkezett számla könyvelésének időpontja.

Státusz: R = rögzített, F = fizetett Sortípus : belső használatra

Vezérlő gombok balról jobbra haladva (a táblázat alján található):

 • Kiadás újrakalkulálása - Indítás kezdődátumtól újraépíthetjük az adatainkat. Ez a feldolgozás minden nap este 23.00-kor automatikusan végrehajtódik Lásd. Kalkuláció menete

 • Kiadási sorok törlése ( csak a manuálisan felvitt sorok ) törlés kezelőgombbal törölhetők.

 • Új kiadási sor felvitele - Rögzíthetünk saját terv sorokat. Az Indítás napja a várható utalás dátuma, amely alapesetben HUF utalásakor megegyezik a fizetési határidővel, illetve, ha az nem munkanapra esik, akkor az azt megelőző munkanap dátumával. Devizás utalásnál a határidő GBP-nél 3, az egyéb devizásoknál 2 banki nappal megelőzi a fizetési határidőt. Amennyiben a rögzíteni kívánt tételhez még nincs számla, akkor a felvitel során a Sortípusnál Terv-et kell kiválasztani (mentés után a sor sárga színű lesz). Ha pedig a tétel már valamilyen bizonylattal alátámasztott, de még nem könyvelhető, akkor pedig a Sortípusnál Manuális-t kell kiválasztani (mentés után a sor barna színű lesz) és az azonosítóba a számla partneri számát fel kell tüntetni, hogy az majd rátalálhasson a könyvelt számlára az újrakalkuláskor. Vannak olyan tételek (pl. munkabér, munkabér járulékai, hóközi utalás, bankköltség, egyenleg átvezetése, kártyafeltöltés, e-mail, feljegyzés alapján történő utalás, stb.), amelyhez nincs könyvelt számla. Ezeknél a Sortípusnál Egyéb fix költséget kell kiválasztani és megadni a Kiegyenlítési bankot (mentés után a sor zöld színűre vált). Ezeknél a tételeknél napváltáskor nem fog az Indítás dátuma a következő munkanapra csúszni.

 • Kiadás sor felvitel/módosítás - módosíthatjuk a számlák indítás dátumát vagy megjegyzést fűzhetünk a sorhoz. Amennyiben az azonosító cellába értéket írunk, úgy az újrakalkulálásnál összekapcsolja a könyvelt számlával (lásd fentebb).

 • Kiadás sorok törlése – a space billentyűvel vagy az ID oszlopban lévő „pipa”-ra kattintva kijelölt sorokat lehet törölni. Pl. egy betervezett szolgáltatáshoz megkapjuk a számlát. Ebben az esetben a terv sort törölnünk kell a duplikáció elkerülése végett, mivel az a pénzügyi iktatással bekerül az MRC-be.

 • Bizonylat újratöltése – frissíti az adott sornál bekövetkezett adatmódosulásokat (pl. kompenzálás az adott napon).

 • Bizonylat megtekintése – a kijelölt bizonylat megtekintése.

 • Frissítés – a szűrőben megadott feltételeknek megfelelően újratölti a képernyőt.

 • Kilépés – A képernyő elhagyása, visszatér a CashFlow oldalra.

Szűrő feltételek: mint a bevételeknél, azzal a különbséggel, hogy itt az indító bankra is lehet szűrni

ki lehetne térni arra, hogy a bankköltséget hogyan rögzítjük, vagy a bank adott napi forgalmát hogyan egyeztetjük 

1. Banki lekötések

Ezen a panelen tudjuk a banki lekötéseinket kezelni. Új felvitelekor, vagy módosításkor mentés után a rendszer automatikusan számolja hozamot (megadott algoritmus alapján), de csak akkor, ha a hozam összege nincs kitöltve. Ezzel tudjuk korrigálni a számítási hibákból eredő eltéréseket.

Oszlopok tartalma:

ID = a sor rendszer azonosítója (ki lehet tenni a sor végére, ha zavaró)

Sorszám = futó sorszám, minden évben újra kezdődik

Bank = a betételhelyezés bankja (CIB, MKB, GRÁNIT).

Lekötés dátuma = a betétlekötés kezdete.

Névérték = az elhelyezett betét összege.

Kamat = %-ban kifejezett éves kamatláb, amit adott betétre a bank ajánlott.

Lejárat dátuma = a betét felszabadulás dátuma (adott nap reggel az indító bankba, vagy az álalunk megadott bankszámlára kerül visszautalásra kamattal együtt).

Hozam = a kamat kifejezése devizában. Az MKB-ban és a CIB-ben az éves mérték 360 nappal, a Gránitban pedig 365 nappal számolja.

Hozamszámítás : Amennyiben a hozam mező = 0 akkor az alábbiak szerint számol : Bank = ’GRÁNIT’ akkor Hozam = Névérték * Kamat * Eltelt idő napban ( Lejárat-Lekötés ) /36500 Minden egyéb esetben Hozam = Névérték * Kamat * Eltelt idő napban ( Lejárat-Lekötés ) /36000 egyébként a beírt összeget veszi alapul és nem kalkulál.

Deviza = a lekötés devizaneme, amely alapesetben HUF.

Árfolyam = a devizában lekötött betét árfolyama, kézzel átírható a felajánlott utolsó törzsadat (a betét lekötés napja szerinti). Alapértelmezésben 1.

Megjegyzés = szabadon írható.

Állapot = L – lejárt (ha a lejárat dátuma kisebb mint az aktuális dátum ) O – élő ( ha a lejárat dátuma nagyobb mint az aktuális dátum )

Vezérlő gombok ( balról jobbra )

- Új lekötési sor felvitel – az oszlopok tartalmának megfelelően kell kitölteni

- Lekötési sor felvitele-módosítása – már felvett sor módosítható, vagy kilépés nélkül indítható új sor felvétele is (mentés és új ikon). Itt tudjuk a kiszámított kamatot felülírni a banktól kapott visszaigazolás szerintire (pl. kerekítés miatt). Mentés után, a CASH fülön levő újrakalkuláló gomb lenyomására a betét lekötés és felszabadulás időpontjára a lekötött betét névértéke csökkentő, a felszabaduló betét hozammal növelt értéke a bevételek között megjelenik.

- Lekötési sor törlése – azt a betétet törli, amelyiken a kurzor áll.

- Frissítés – a szűrőben megadott feltételeknek megfelelően a képernyő újratöltése.

- Kilépés – képernyő elhagyása, visszatér a CashFlow oldalra.

Szűrő feltételek: lekötés tól-ig bank devizanem lejárat tól-ig

2. Árfolyam beállítása (Kalkulációs árfolyam)

Ezen a panelen a számításokban használt devizaárfolyamot lehet megadni. Az árfolyam értéke alapértelmezésben az MRC árfolyamtörzsben az adott napra, vagy azt közvetlenül megelőzően felvett érték (Ft/ deviza). A devizás összegek forintosított értékének kalkulálása, ill. a devizavásárlás befolyásolására szolgál.

A pénzügyi tervezésben csak két devizanemet – eurót és svájci frankot - alkalmazunk.

Vezérlő gombok

- Árfolyam módosítás – az alapértelmezett, MRC árfolyam törzsben rögzített árfolyam módosítására szolgál. A CashFlow táblában ezekkel az árfolyamokkal számol.

- Kilépés – képernyő elhagyása, visszatér a CashFlow oldalra.

3. Feltételes ügyletek felvitele

Ezen a panelen a különböző feltételezett pénzmozgások rögzíthetők. Ezzel lehet modellezni, hogy adott eseménynek milyen hatása lesz a pénzkészletre.

Oszlopok tartalma:

ID = a sor rendszer azonosítója (ki lehet tenni a sor végére, ha zavaró)

Ügylet dátuma = a feltételes pénzmozgás dátuma

Összeg = a pénzmozgás értéke

Deviza = a pénzmozgás devizaneme

Árfolyam = a pénzmozgás devizanemének árfolyama deviza beválasztáskor, kitölt, amit szabadon felülbírálhatunk

Megjegyzés = szabadon írható

Állapot = L – lejárt (ha a ügylet dátuma kisebb mint az aktuális dátum ) O – élő ( ha a ügylet dátuma nagyobb mint az aktuális dátum )

Vezérlő gombok

- Ügylet sor felvitel-módosítása – új feltételezett mozgást lehet felvinni, vagy korábbit módosítani. Az összeg +/- előjelétől függően számít bevételnek/kiadásnak. Mindkét irányú változást – pl deviza vásárlás, betét lekötés, értékpapír vásárlás stb – két sorban kell felvinni, külön bevétel és külön kiadás. A képernyő elhagyása nélkül lehet új sort felvenni, a mentés után. Az egyéb ügylet a terv táblába csak a HUF rovatba számolódik bele ( a devizás oszlopokból kérésre ki lett törölve )

- Ügylet sor törlése – azt a sort törli, amelyiken a kurzor áll.

- Frissítés – a szűrőben megadott feltételeknek megfelelően újratölti a képernyőt.

- Kilépés – képernyő elhagyása, visszatér a CashFlow oldalra.

Szűrő feltétel: ügylet kezdődátuma