🗂️MR.C Általános ismertető

Általános ismertető

MRC+ szabványos szolgáltatásai

- Felhasználói igények szerinti képernyő, menüpont és ablak beállítások

- Szabadon tervezhető nyomtatási formák, grafikonos elemzések, vezetői információk

- Felhasználó által összeállítható és paraméterezhető táblázatos lekérdezések, beépített táblázatkezelő segítségével

- Előre feltöltött adattáblák ( VTSZ, SZJ, Deviza, Számlatükör,... )

- Idegen rendszerekből való adatátvétel (pl. bérszámfejtő szoftver)

- Saját bizonylati rend, útvonal kialakítási lehetőség

- Bizonylatok egymásból való automatikus származtatása, az ügyviteli folyamatok kényszerpályára helyezése

- Bizonylatok, és egyéb dokumentumok (pl. szerződések) minták alapján Word dokumentumokként

- Nyomtatások átirányítása e-mail-be, faxra

= Cikkek kezelése =

- Vásárolt cikkek, gyártott termékek, szolgáltatások a tételek integrált kezelése

- Műszaki, fizikai tulajdonság, stb. adatok

- Beszerzési források szerinti külső azonosító-, átfutás idő-, ár-, csomagolási adatok

- Helyettesítő és gyűjtő cikkek kezelése

- Életgörbe nyomon követés (ötlet szint, prototípus, nullszéria, stb.) a változtatások alatti átmeneti hatályon kívül helyezéssel

- Gyártási számok kezelése

Ügyfelek kezelése

- Vevők, szállítók adatainak egységes és korlátlan számú kezelése

- Megbízhatósági, törzsvásárlói adatok, fizetési módok, kategóriákba sorolás

- Hitelkeret figyelés, folyószámla vezetés

- Ügyfelekhez rendelt egyedi árak

Rendelések

- Értékesítési és beszerzési rendelések egységes kezelése, a fázisállapotok rögzítésével (érdeklődés, ajánlat, megrendelés, kiszállítás, stb.)

- Időben, térben elhatárolt kiszállítási egységek kezelése

- Különféle típusú százalékosan vagy egyedileg meg-adható többszintű kedvezmények (listaárak, nagy-kereskedelmi árak, raktárakhoz kötött egyedi árak), időhöz köthető akciós csomagok, melyek közül automatikusan a legkedvezőbb kerül kiválasztásra

- Vevői rendelésekből automatikus raktári foglalások

- Szállítói rendelések alapján potenciális készletek vezetése

Készletnyilvántartás

- Korlátlan számú raktár kezelés

- Egy tétel, több raktári előfordulás

- Raktári foglalások, felszabadítások, potenciális készletek

- Leltározás, manuális és gépi módszerrel

- Statisztikák a forgalomról, elfekvő tételekről, készlet állományról

Konstruktőri adatok

- Tetszőleges bonyolultságú termékek felépítési adatai (egyszintű felépítési listák összefűzésével)

- Darabjegyzékek, recepturák, mátrix komponens jegyzékek

- Alternatív gyártmány felépítési adatok (egy tétel, több darabjegyzék)

- Közös gyártmányszerkezeti adatok (több tétel, egy darabjegyzék)

- Technológiai adatok hozzárendelési lehetősége

- Közvetlen beépülési jegyzékek

- Normál- és inverz- (lentről fölfelé) gyártmány családfák

Erőforrás adatok

- Szervezeti elemek (költséghelyek) adatai

- Élő erőforrások kezelése a dolgozók szakmai kvalifikációinak megfelelő homogén munkaerő csoportokba való besorolásával

- Művi erőforrások (gépek, munkahelyek, gyártóeszközök) kezelése a technológiai paramétereik alapján történő homogén munkahelyek csoportokba való besorolásával és tárgyi eszköz kapcsolattal

- Erőforrás struktúrák összerendelése a szervezetek, az élő- és a művi erőforrások vonatkozásában a rendelkezésre álló kapacitások számíthatóságához

Technológiai adatok

- Technológiai ágazatokba sorolt szabványos művelet választékok

- Tetszőleges műveleti részletességű, kötött adattartalmú norma és erőforrás adatokat, továbbá szabad szöveges művelettervi adatokat tartalmazó technológia dokumentumok

- Alternatív pl. sorozatnagyságoktól, telephelyektől, stb. függő technológiák

- Típus technológiák

- Erőforrások felhasználásainak kimutatása tételek technológiai leírásokon keresztül

Termékek költségtervezése

- A gyártmányszerkezeti és az anyagbeszerzési adatok alapján a termékek tételenkénti közvetlen és közvetett anyagköltségeinek számítása

- A gyártástechnológiai és az erőforrás adatok költség-adatai (gépóradíj, órabér, rezsi órabér,) alapján gép- munkabér és alvállalkozói költségek számítása

- Nagy értékű gyártóeszközök figyelembe vétele a gyártási külön-költség számításában

- Mindezek alapján a gyártmányok közvetlen önköltségadatainak kimutatása

Termelés tervezése

- Termelési terv variánsok készítése hosszú és közép-távra, ezek bruttó költségszükségleteinek számítása, bér-, gép-, alvállalkozói-, és szervezeti rezsiköltségek szerinti bontásban

- Kitüntetett figyelemmel kísérendő anyagok (drága és/vagy hosszú beszerzési átfutás idejűek) kimutatása

- Kitüntetett figyelemmel kísérendő erőforrások (drága gépek, speciális szakképzettségű munkaerők, stb.) terhelésének kimutatása

Termelés előkészítés

- Vevői rendelések és kockázati prognózisok alapján rövidtávú termelési programok készítése a gyártási sorozatok és tételes bruttó/nettó anyag- és erőforrás szükségletek számításával

- Termelési programok pontosítása, véglegesítése

- Nettó szükségletek szerinti beszerzési rendelési javaslatok készítése és átadása, kritikus anyagbeszerzési teendők kimutatása

- Műhely rendelési javaslatok készítése és átadása, szűk gyártási keresztmetszetek kimutatása

Üzemirányítás

- Munka utalványozás csoportokra, egyedekre

- Tételes raktári anyag kivételezési javaslatok és munkahelyi elosztásnak megfelelő összevont szükségleti listák készítése

- Kivétel esetek lekezelése, foglalás felszabadítás

- Félkész- és késztermékek, maradék anyagok minőségellenőrzésen keresztüli bevételezése, visszavételezése

- Készre jelentések visszajelzése a vevői rendelések felé a kiszállítások ütemezése érdekében

Minőségbiztosítás

- Teljes körű gyártmány- és gyártástechnológiai dokumentálás a dokumentáció változások (verziók) idő-rendben történő nyilvántartásával

- A nem adatszerű, de számítógépes kezelésű ismeret-anyagok (szöveges-, képi dokumentumok) hozzárendelése a kötött adatszerkezetű dokumentumokhoz

- Dokumentálható nyomon követés a megrendeléstől a gyártáson keresztül a kiszállításig

- Későbbi visszakeresési lehetőségek

Számlázás

- Különféle típusú számlák (előleg, vég, jóváíró, stornó)

- Sorszámképzés és eredeti, másolati példányok elő-állítása az APEH előírásoknak megfelelően

- Szállítólevelek generálása akár több megrendelés összevonásával

- Számla generálás akár több szállítólevél alapján

- Nyomtatás lézer és mátrix nyomtatóra egyaránt

- Beérkező- és kimenő számlák iktatása, nyilvántartása

- Kötegelt bizonylat kezelés ( pl. nagytömegű havi számlázásnál )

Pénzügy

- Banki kivonat kezelő modul ( több bankszámlára ), tartozások, kifizetések, banki kivonatok bankonkénti, számlaszámonkénti elkülönített rögzítése

- Korlátlan számú pénztár, akár pénztárgéppel összekötve ( Samsung )

- Készpénz átutalási megbízások nyomtatása

- Elektronikus banki utalás business terminálon keresztül ( HomeBank, ING, MKB, BB, ABN AMRO… )

- Naprakész pénzügyi információ biztosítása partnerenkénti folyószámlával (kintlévőségek, tartozások, esedékesség szerinti várható bevételek…)

- Különféle levelezések (egyenlegközlés, fizetési felszólítás…), késedelmi kamat számítása, kiegyenlített, ki-egyenlítetlen, valamint a határidőre ki nem egyenlített tételek és a határidőn túli kintlévőségek kimutatása.

- Önálló szervezeti egységek adatainak elkülönített nyilvántartása, a leosztott keretek és azok felhasználásainak, teljesítéseinek figyelése, a bevételek és kiadások szakfeladatonkénti, munkaszámonkénti, illetve egyedi igények szerinti nyilvántartása, lekérdezése

Számvitel

- Teljes körű számvitel, manuális, vagy automatikus feladás a könyvelés felé, akár modemen keresztül a földrajzilag elkülönülő telephelyek esetén

- Automatikus kipontozás, ügyfél folyószámla

- Munkaszámok, költséghelyek szerinti csoportosítása

- Korlátlan számú könyvelési napló, bizonylat történeti áttekintés

- Több önálló könyvelést végző intézmény adatainak főkönyvi és pénzforgalmi szintű összesítése

- A beérkező és kimenő számlák alapján tetszőleges időszakra áfa analitika készítése, még a főkönyvi feladások előtt

Tárgyi eszköz nyilvántartás

- Gépek, mérő és szállítóeszközök, stb. egyedi nyilvántartása

- Tartozékok, eszközök, tartalék alkatrészek hozzárendelési lehetősége

- Kapcsolat az erőforrások adatkezeléséhez

- Automatikus értékcsökkenés számítás és feladás

Adatvédelem

A szerver és a munkaállomás operációs rendszere

- felhasználó és

- file védelem

vonatkozásában

Adatbázis kezelő rendszer (Sybase SQL)

- tranzakció védelem

- naplózás

- automatikus archiválás-

- tárolt eljárások

- triggerek alkalmazásával

MR.C+ programrendszer által szabályozott

- felhasználó jogosultságoknak megfelelő hozzáférések

- az adatbázis

- a menüpontok

- a párbeszéd ablakok és ezek elemei, valamint

- a billentyű kombinációk

vonatkozásában

Felhasználó által használható

- bizonylat típusok

- pénztárak

- munkaszámok stb.

elérésének szabályozása

Rendszer karbantartás

- Távoli felügyelet ami általában azonnali (modem, ISDN, vagy Internet és a garanciaidőn belül ingyenes, ez azonban kizárólag a dokumentált program hibákra vonatkozik).

- A program frissítések, újdonságok honlapunkról letölthetőek.

Last updated