📆Egyszerűsített munkaidő elszámolás

Áttekintés

A funkció célja, hogy a különféle, párhuzamosan végzett munkák időelszámolásait egy helyen, kitöltési sablonokat használva, a mezők zömének automatikus kitöltésével támogassa. Ennek köszönhetően a normál esetekben alig kell tényleges adatrögzítést végezni. Mindezek úgy valósulnak meg, hogy először a szűrési paraméterek meghatározásával kiválasztjuk azokat a munkákat, melyeket adminisztrálni kívánunk. Az így – a felső szekcióban – megjelent munkalapok közül a kiválasztásnak megfelelően a középsőben rendre megjelennek a hozzátartozó műveleti sorok. Ezek kitöltési etalonként, mintaként szolgálnak. Ebből a középső részből lehet a tényleges rögzítést kezdeményezni az alsó részbe történő másolással, ami egy klikkeléssel valósítható meg. Az időelszámoláshoz szükséges művelet, tevékenység adatokat katalógusból is be tudjuk választani és kitölteni. Ez alapvetően a normatív műveleti lépésektől való eltérés miatt lehet szükséges.

A rögzített adatok helyességének ellenőrzése kinyomtatható formában is elvégezhető.

Ezek az adatok képezik alapját a termelés költségelszámolása, utókalkulációja bér- és gépköltségeinek,. Ezen túlmenően a munkaidő elszámolás alapjául szolgál a bérszámfejtésnek is.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Felső szűrő szekció

Adatok

- Költséghely

Alapértelmezésben a bejelentkezett ügyintéző költséghelyével kerül feltöltésére

- Munkaszám

- Készre jelentés dátuma

- Műszak

- Munkalap

- Készre jelentés sorszáma

- Munkalap típus

Felső szűrő szekció kapcsoló

 • Rögzítésre várók / Mind Rögzítésre várók alatt azt értjük, hogy egy adott munkalap adott készre jelentéséhez még nem történt munkaidő rögzítés.

Felső szekció adat oszlopai

- Munkalap azonosító

- Készre jelentés sorszáma

- Dátum

Készre jelentés dátuma

- Műszak

- Elkészült mennyiség

- Eredeti mennyiség

Gyártandó, szükséges mennyiség

- Munkaszám

- Költséghely

- Cikk

- Munkalap típus

- Felvétel

Az adatot felvevő személy és a felvétel időpontja

- Módosítás

Az utolsó módosító személy és időpont

Alapértelmezésű mezők feltöltése

A kiválasztott sornak megfelelően a

 • Költséghely

 • Teljesítés dátuma

 • Műszak típus adatokkal feltöltésre kerül annak érdekében, hogy a rögzítendő munka- és gépidők alapértelmezésű értéket kapjanak.

Rendezettség

 • Munkalap azonosító

 • Készre jelentés sorszáma csökkenő

Középső szekció adat oszlopai

A felső részből kiválasztott munkalaphoz tartozó sorokat mutatja, annak érdekében, hogy az adatok rögzítése kevesebb adatbevitellel, gyorsabban történhessen meg, mivel az itt megjelenített sorok etalonként használhatók.

- Művelet azonosító, megnevezés

- Pontosítás

- Homogén munkaerő, azonosító név

- Normaidő

A művelettervben meghatározott és a gyártandó mennyiség alapján kiszámított normaidő

- Várható m.idő

A készre jelentett és a gyártandó mennyiség aránya szerint számított munkaidő

- Mértékegység

- Homogén munkahely azonosító, név

- Gép azonosító, név

- Norma g.idő

A művelettervben meghatározott és a gyártandó mennyiség alapján kiszámított normaidő

- Várható g.idő

A készre jelentett és a gyártandó mennyiség aránya szerint számított gépidő

- Mértékegység

- Felvétel

- Módosítás

- Sorszám

Művelettervből

- Alsorszám

Művelettervből

- SZ

Technikai mező

Rendezettség

 • Művelet sorszám

 • Művelet alsorszám csökkenő

Az adatok átmásolása az alsó szekcióba a kiválasztott soron dupla klikkel történik meg. Ekkor a szóban forgó sor rámásolódik az alsó részbe. Abban az esetben, ha több egyenlő műveleti sorszámú, de eltérő alsorszámú műveletre kattintunk, akkor az összes azonos sorszámú átmásolódik. Ha azonban a dupla klikk alatt nyomva van a shift, akkor csak a kiválasztott sor megy át.

Az átmásolt sor(ok) fekete színűről szürkére változnak.

Alsó szűrő szekció

Adatok

- Teljesítés

- Műszak

- Dolgozó

- Homogén munkahely

- Gép

Alsó szűrő szekció kapcsoló

Összes teljesítés sor / teljesítés sorok szűrve Beállítható, hogy a felvitt idő adatokban is végezzen tényleges szűrést, vagy csak a felső szekcióban.

Alsó szekció adat oszlopai

Azokat a sorokat tartalmazza, melyeket korábban vagy a középső szekcióból, vagy a műveletkatalódusból választottunk be az időelszámolás dokumentálása céljából.

- Művelet azonosító, megnevezés

- Pontosítás

- Teljesítés

- Műszak

- Homogén munkaerő

- Dolgozó

- Munkaidő

- Mértékegység

- Homogén munkahely

- Gép

- Gépidő

- Mértékegység

- Felvétel

- Módosítás

- Művelet sorszám

- Művelet alsorszám

- Gyártási csoport

- SZ

Technikai adat

- Intarface status

Kapcsoló

 • Teljesítési idő sorrend / Adatrögzítési sorrend Az alsó szekció rendezettségét határozza meg

Nyomógombok

 • Karbantartás

 • Felvétel

 • Törlés

 • Munkaidő nyomtatás

 • Gépidő nyomtatás

 • Átlépés a munkalapra

 • Szűrés

 • Kilépés

A nyomógombok funkcionális leírása

Karbantartás

Feladata a munka- és gépidő karbantartó ablak indítása az aktuális sornak megfelelő adatok megjelenítésével

Felvétel

Feladata a munka- és gépidő karbantartó ablak üres indítása.

Törlés

Az aktuális (kijelölt) sorra vonatkozik, de működése csak abban az esetben engedélyezett, ha a Munkaidő interface status a KGYRM_IFSTAT = 0, vagyis nem került át a bérszámfejtésbe.

Munkaidő nyomtatás

Lista azonosító:

 • pst_dolgtelj

Paraméterek:

 • Nyomtatást indító formon

Gépidő nyomtatás

Lista azonosító:

 • pst_geptelj

Paraméterek:

 • Nyomtatást indító formon

Átlépés a munkalapra

Megjeleníti a felső részben kiválasztott azonosító szerinti munkalapot.

Szűrés

A beírt paraméter adatoknak és a kapcsoló állásának megfelelően a szűrés végrehajtása.

Kilépés (Esc)

F4 funkció billentyű

Megnyomására törlődnek a szűrési beállítások.

Last updated