🗃️Adatböngészés

Adatböngészés

Szűrő mezők, alkalmazható helyettesítő karakterek

Szűrő mezők fajtái:

• mező jobb szélén jobbra mutató nyíl: felugró törzsből beválasztható érték

• mező bal szélén plusz jel: írható adat vagy a plusz jelre kattintva felugró törzsből beválasztható érték

• mező a fenti jelek nélkül: írható adat

• négyzet alakú pipálható kapcsoló: rákattintva be- és kipipálható

• kör alakú választókapcsoló: rákattintva be- és kikapcsolható, az összetartozó kapcsolók közül egyszerre csak egy lehet bekapcsolva

Az írható mezőkben általában alkalmazható helyettesítő karakterek:

_ aláhúzás jel adott helyen bármilyen karakter

% százalék jel adott helyen bármennyi karakter

[ ] szögletes zárójel felsorolhatók benne keresett betűk vagy kötőjellel elválasztva intervallum

Példák:

A% minden, ami A-val kezdődik

A[CH]% minden, ami A-val kezdődik és a második helyen C vagy H betű van

A[C-N]% minden, ami A-val kezdődik és a második helyen a betű C-N közé esik

%A minden cikk, aminek a vége A

_B%A minden cikk, aminek a második betűje B és a vége A

- Bizonylat böngészőkbe, nyomtatva oszlop került be

Adattábla rögzítés

Itt adattáblának nevezzük, ha egy ablakon belül fejléccel jelölt oszlopok alatt soronként szerepelnek adatok, azaz a megjelenés Excel-szerű. Bizonyos adattáblákban lehetőség van a fejléc sor és a megadott oszlopok rögzítésére. Az Excel-től eltérően azonban az MRC-ben nincs lehetőség bármelyik sort rögzíteni, csak a fejléc rögzíthető. Ehhez a kíván rögzítendő oszlop előtti fejléc mezőre kell jobb egérrel kattintani. Arra a mezőre kerül a rögzítés, s az adatok ehhez igazodva görgethetők oldalirányba.

Később ugyanott ugyanazzal a kattintással lehet feloldani a rögzítést. Példa: egy cikk részletes adatböngészőből nyert bizonylat adatai, azok között is görgetővel a teljesítés dátuma mező környéke.

Ugyanez a képernyő, ha az iktatószámot az elején fixen látni kívánjuk, s ezért az adattábla fejlécében az Iktató feliratra jobb egér gombbal kattintottunk, majd görgetővel a dátumhoz görgetünk:

A rögzített oszlop mögött egy vastag kék vonal jelzi látványosan a rögzítést.

Raktári készlet böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Raktári készlet böngésző

Raktáraink készleteit ellenőrizhetjük ebben a böngészőben. A szűrőfeltételek segítségével szűkíthetjük a keresési feltételeket. Lekérdezhetjük cikkszám alapján, hogy melyik raktárban található, avagy megnézhetjük kölün-külön, hogy mely raktárban mit tárolunk.

Raktári forgalom

Áttekintés A raktárban kiválasztott cikk készlet mozgásait – forgalmi analitikáját – mutatja meg ebben a funkcióban figyelembe véve a raktár készletkezelésének sajátosságait, szabályrendszerét. Ennek értelmében a megjelenítés elsősorban a raktári szabályrendszer szerinti csoportosításban, vagyis - tárolási helyenként - szállítási egységenként - munkaszámonként összegezve, másrészt - gyártási számonként - szavatosság idő lejárata szerint tételesen történik meg, ha van(nak) ilyen(ek). A megjelenítés másodsorban az egyes csoporton belüli mozgástörténeti adatoknak időben visszafelé való sorrendjében történik meg. Végül a rendszer megjeleníti az egyes raktári tranzakciók kapcsolatait, vagyis - mely bevét mozgásból, milyen kivétek, illetve - mely kivét milyen bevétek felhasználásából történtek meg. Ez a mozgáskapcsolatok nyilvántartásának „beégetésének” köszönhető.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc

Adatok

 • Raktár Kód és név

 • Állapot Lehetséges értékei:

 • Rendben

 • Készlet eltérés

 • Nyitó készlet eltérés

 • Felhasználható készlet eltérés

 • Nyitó készlet felhasználási probléma

 • Bevét készlet felhasználási probléma

 • Kivét mozgás felhasználási probléma

 • Dátuma Állapot dátuma

 • Cikk azonosító

 • Cikkcsoport

 • Cikk megnevezés

 • Mennyiség Aktuális készlet mennyiség

 • Mértékegység

Nyomógomb

- Probléma javítás

Abban az esetben, ha az adott cikk mozgásaiban nincs logikai probléma, akkor a nyomógomb zöld.

Abban az esetben, ha a nyomógomb sárga, akkor - kivét mozgás felhasználási (technikai) probléma van, de ennek nincs érdemi jelentősége.

Abban az esetben, azonban, ha a nyomógomb piros, akkor - készlet eltérés - nyitó készlet eltérés - felhasználható készlet eltérés - nyitó készlet felhasználási probléma - bevét készlet felhasználási probléma van, amit a nyomógomb megnyomásával lehet orvosolni. Amit nem sikerül a nyomógomb alkalmazásával kijavítani, azt manuálisan kell végrehajtani. (Pl. kapcsolat nélküli kivétek, mozgás sorok szétválasztása és megfelelő helyre történő átkötése)

Szűrő, csoportosító szekció

Ebben a szekcióban egyrészt szűrni tudunk az egyes feltétel mezők kitöltésével, másrész csoportképzést tudunk létrehozni az egyes feltételmezőket követő jelölő mezők „bepipálásával” (amennyiben ez értelmezhető). A rendszer alapértelmezésben azokat jelöli be (pipa), mint csoportosítási szemponto(ka)t, mely(ek) a szabályrendszerben, mint szigorú kezelésűek be lettek állítva. Ezek tehát

 • a tárolási hely

 • a szállítási egység és

 • a munkaszám

Az alapértelmezésű csoportosítás kikapcsolható, ez esetben összevontan jelennek meg a sorok. Ezek az adatok – továbbá a gyártási sorozatszám és szavatossági idő adatok – egyben szűrési lehetőséget is biztosítanak.

A szűrés metódusa két féle

1) Ha megnyomjuk a Szűrés nyomógombot, vagy az F5-öt, akkor a kitöltött feltételeknek megfelelően megtörténik a csoportképző listában a szűrés és az eredmény sorokon navigálva a mozgástörténeti listában ezek analitikáját láthatjuk.

2) Ha dupla kattintást végzünk valamely soron a csoportképző listában, akkor az adott érték(ek) bekerülnek a megfelelő csoportképző mezőkbe de a csoportképző lista tartalma változatlan marad ugyanakkor az analitikában a szűrésnek megfelelő sorok jelennek meg. Ennek értelmében sorrendben a kívánt csoportképzőkre kattintva kényelmesen tudjuk vizsgálni az egyes csoportképzőkhöz tartozó tételes mozgás tranzakcióinkat. Abban az esetben ha, normál módon kívánjuk folytatni a vizsgálatainkat, akkor a dupla klikkel kitöltött mezőket kiürítjük és a Szűrés nyomógombot, vagy az F5-öt nyomjuk meg. A gyártási sorozatszám (Sno) és a szavatosság konkrét értékre szűr.

Mind / <> 0 Kapcsoló

- Mind (alapértelmezett állás) A megjelenítés mennyiség független

- <> 0 Csak azon a csoportképző sorok jelennek meg, melyeknek az egyenlege <> 0. Ennek értelmében, pl. ha egy cikket több tárolási helyen is készletezünk, akkor csak azok a helyek jelennek meg, ahol fellelhető készlet van. Vagy pl. ha egy munkaszámra történt be és kivétek összege = 0, akkor az nem jelenik meg

Csoportképző lista

Adatok - Tárolási hely A - Szállítási egység B - Munkaszám - Szavatosság - Gyártási sorozatszám (SNo) - Összes bevét - Összes kivét - Egyenleg - Utolsó bevét - Utolsó kivét

Abban az esetben, ha valamely csoportképző mezőt kikapcsoljuk, akkor arra az oszlopra nézve megszűnik a csoportosítás és még az addig ott szereplő adat(ok) sem jelennek meg.

Mozgástörténeti lista

Szűrő szekció

- Állapot dátuma tól-ig - Sztornó kapcsoló Ha bekapcsoljuk, szerepelnek a sztornírozott mozgások is - Bevét kapcsoló Ha bekapcsoljuk, csak a bevét mozgások látszódnak - Felhasználható bevét kapcsoló Ha bekapcsoljuk, csak azok a bevét mozgások látszódnak, melyekből még van felhasználható készlet - Kivét kapcsoló Ha nincs bekapcsolva, akkor az egy bizonylati sorban szereplő kivét egy sorban látszódik, függetlenül attól, hogy azt a mennyiséget hány különböző bevétből elégítettük ki. Ha bekapcsoljuk, csak a kivét mozgások látszódnak, de tételesen, bevét kapcsolatonként, tehát egy bizonylati sor n- számú sorra is felbomolhat. - Chk előtt Ha bekapcsoljuk, akkor nem látszódnak a nyitó készletek, de megjelennek az ellenőrző pont előtti forgalmi tranzakciók is - Utolsó chk Utolsó ellenőrzési pont dátuma (tájékoztató adat) - Utolsó leltár dátum Tájékoztató adat

Információ: A Bevét / Felhasználható bevét / Kivét kapcsolók közül egyszerre csak az egyik lehet bekapcsolva.

Adat oszlopok / mezők - Dátum Mozgás dátuma - Mozgásnem Kód és megnevezés - Mennyiség Alapmértékegységben - Ár - Felhasználható mennyiség = Bevét – ebből történt kivét(ek) - Tárolási hely - Szállítási egység - Munkaszám - Szavatosság - Bizonylat Számlaszám - Bizonylat id Bizonylat egyedi azonosítója (technikai adat) - Sorszám Bizonylati tételsorszám - Alternatív mennyiség + mértékegység A bizonylaton alkalmazott - Minőségi mennyiség + mértékegység A bizonylaton alkalmazott - Mozgás id Készletmozgás azonosítója (technikai adat). Alapértelmezésben a kivéteknél = 0, mivel ez esetben egy kivét akár több bevétből is eredhet és így nem értelmezhető. Abban az esetben azonban ha a kivét kapcsoló bejelölt állapotban van, akkor a „felbomlott” kivét(ek) megkapják az azonosítójukat.

Megjelenítés

- Bevét kék - Kivét piros - Nyitó zöld

Rendezettség

- Mozgás dátuma csökkenő

Kapcsolati lista A mozgástörténeti lista kiválasztott sorának kapcsolatát jeleníti meg. Bevét jellegű mozgás kiválasztása esetében ebben a listában a hozzá tartozó kivétek (felhasználások), míg kivét jellegű mozgás esetében a hozzá tartozó bevétek (források) jelennek meg.

Adat oszlopok / mezők Értelmezésük megegyezik az előzőekkel - Dátum Mozgás dátuma - Mozgásnem Kód és megnevezés - Mennyiség - Ár - Bizonylati mennyiség A mennyiség nyitó mennyiség esetében eltérhet a bizonylati mennyiségtől abban az esetben, ha az utolsó ellenőrzési pont előtt már a bizonylati mennyiség szerinti bevétből történt kivét.

- Felhasználható mennyiség = Bevét – ebből történt kivét(ek) - Tárolási hely - Szállítási egység - Munkaszám - Szavatosság - Bizonylat Számlaszám - Bizonylat id Bizonylat egyedi azonosítója (technikai adat) - Sorszám Bizonylati tételsorszám - Mozgás id Technikai adat

Megjelenítés - Bevét kék - Kivét piros - Nyitó zöld

Rendezettség - Mozgás dátuma csökkenő

Nyomógombok - Foglalások - Bizonylat megtekintés - Mennyiségi összegzés - Ellenőrzés - Kapcsolat átkötés - Kapcsolat bontás - Szűrés (F5) - Kilépés (Esc)

A nyomógombok funkcionális leírása

Ellenőrző pontok kezelése

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Bizonylat böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Bizonylat böngésző

Általános ismertető

A bejövő és a kimenő bizonylatokat tudjuk lekérdezni, és a megadott keresési pontok alapján lehet szűrni őket.

 • Először a jobb alsó sarokban lévő "Nagyítóra" kattintva lehet frissíteni a táblázatot. Ez betölti az eddig felvett ki- és bemenő bizonylatokat.

 • A lap tetején a "Szűkétés" címszó alatt találhatóak a szűkítési pontok, mint például sorszám, deviza, kezdő és végdátum. Ezek azok a pontok amikelyket ha kitöltünk akkor a keresett tételek mutatja meg nekünk.

 • Alatte láthatóak azok a bizonylat típusok amiket ha be pipálunk akkor azokat nem fogja a rendszer le szürni.

 • Böngészés közben látható, az ügyfél címe:

Bizonylat tétel böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Bizonylat tétel böngésző

Bizonylat tétel böngésző szűrése kibővült egyéb azonosítóval

Általános ismertető

A műlödési elve teljesen hasonló a Bizonylat böngészőéhez, annyi különbséggel, hogy itt több szűrési pontot tudunk megadni a pontosabb és gyorsabb keresés érdekében.

 • Ha a "Tiltás" gombra rákattintunk, akkor átvált "Kiválasztásra". Ezzel azt tudjuk váltani, hogy a kipipált rész (Számla, szállító...stb) benne legyen-e a keresési eredmények között vagy sem.

 • Felül a lapon található még egy fül, (Szűrő feltételek II.), erre át kattintva újabb keresési pontokat adhatunk meg.

Bizonylat tétel böngészőben van lehetőség telephelyre szűrni a Szürő feltételek II. lapon

Részletes adatböngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Részletes adatböngésző

Általános ismertető

Működése megegyezik a "Bizonylat böngésző" menüpontal, csak itt részletesebb szűréseket lehet megadni a bizonylatok böngészésére.

Részletes adatböngésző, segítségével tételes és összesítő lekérdezéseket tudunk eszközölni a bizonylatokból

A tételes böngésző, a bizonylatok tételeiből, vagy házipénztárból szűkítve mutat egy adathalmazt, a beállítható szűrő feltételek szerint. Amennyiben beállítottuk a szűrési feltételeket a "szemecske ikon" megnyomásával tudjuk frissíteni a képernyőt. A leszűkített adatokból azonnal rá lehet ugrani az eredeti bizonylatra, illetve, átemelhető az Excel táblázatkezelőbe.

A bizonylatok tételek között, gyors csoportosítást lehet kérni a szűrő feltételek mögötti kapcsoló beállításával.

A csoportosítások kombinálhatóak egymással, és a szűrő feltételekkel.

Pl. Ügyfélre , és Cikkcsoport I.-re kérünk csoportosítást, de csak az átutalásos számlákat hozza fel.

Részletes adatböngészőben új szűrés - Nincs fizetve

1. Kiegészült ügyfél kategória (1,2,3) szűréssel/csoportosítással

2. Kiegészült dátum csoportosítással

3. Dátum csoportosítás kérhető összesítve havi bontásban

- Részletes adatböngésző

4. Kiegészült, sztornó, helyesbítő bizonylat megjelenítő tiltással,

5. Lehet bizonylatszámra összesíteni,

6. végösszegre lehet szűrni,

7. házipénztárnál sztornó, sztornózott bizonylatok nélkül lehet szűrni

Függő megrendelés, szállító böngésző

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Függő megrendelés, szállító böngésző

A bizonylataink közt böngészhetünk függő állapot alapján a szűrő segítségével. Egy bizonylatra rákattintva megtekinthetjük az ahhoz tartozó tételeket.

Félbehagyott bizonylat böngésző, kezelés

Menü - Bizonylet kezelés - Adatböngészés - Félbehagyott bizonylat böngésző, kezelés

Olyan bizonylatok böngészünk, amik még nem lettek teljesítve. Részletes keresőfelülettel van ellátva, működése megegyezzik a "Bizonylat böngésző" menüpontal.

Sorozatszámok

Sorozatszámok

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Sorozatszámok - Sorozatszámok

Sorozatszámozott cikkek bizonylatok közötti mozgása követheteő nyomon ezzel a modullal.

Sorozatszám lista

Menü - Bizonylat kezelés - Adatböngészés - Sorozatszámok - Sorozatszám lista

Raktáranként a raktárban szereplő gyári számozott cikkek listázását teszi lehetővé. A kezdő cikk, vég cikk és a raktár beállítása után az "F3-start" gombra nyomva elkészül a nyomtatvány gyári számozott cikkekről.

Last updated