📑NAV adatexport

NAV felé adatexport, XML formátumban

2016 január 1-én a számlázóprogrammal szemben új követelmény lép hatályba. A 23/2014. (VI. 30.) NGM Rendelet 2016. január 1-től hatályos 11/A. §-a rendelkezik az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióról, az alábbiak szerint:

„11/A. § A számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető a) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetve b) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.”

A Rendelet 2. § 5. pontja értelmében adatexport alatt az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátását kell érteni a Rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletben meghatározott szerkezetben.

Fenti funkciót az MRC+ V5 286 szervizcsomag tartalmazza.

A funkció megvalósításához az MRC-ben a következő beállításokat kell elvégezni:

ÁFA kódok beállítása, típusának megadása

Menü: Törzskarbantartás -> Számvitel -> ÁFA törzs

Annál az Áfa-kódnál, mely Fordított adózásra vonatkozik, az Áfa típusnál be kell jelölni, hogy ’Fordított áfa’(1), mivel ezt fel kell tüntetni a NAV-nak átadandó számlákon. (Ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett.)Áfa mentes kódnál, pipáljuk ki a Mentes elemet.

Különbözet szerinti szabályozás (Árrés áfa) – Turisztika (utazási irodák), Műemlék (használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek) esetében.

Cikk beállítások

Közvetített szolgáltatás. (Közvetített szolgáltatás esetén a számlából a közvetítés tényének ki kell derülnie.)

A cikk típusban kell beállítani. Ha egy szolgáltatást sajátként és közvetítettként is értékesítünk, akkor ezt két különböző cikk-ként (jogcím) kell szerepeltetni.

Technikai bizonylat típus beállítása (kimenő számla típusú bizonylatok)

Abban az esetben, ha a cégen belül használunk kimenő számlaként viselkedő bizonylatot, akkor, hogy ne kerüljön be a NAV bevallásba kapcsoljuk be a bizonylat típusban a Technikai bizonylat kapcsolót.

Milyen esetben fordulhat ez elő?

  • Belső elszámolású bizonylat

  • Kézi számla gépi másolata

  • Számviteli bizonylat ( nyitó ) stb.

Figyelem ! A visszaélések elkerülése érdekében, a rendszer minden ilyen jellegű módosítást naplóban tárol, ahonnan igény szerint visszakereshető a módosító személye, ideje stb.

Adatexport NAV-nak

A menüpont elérése:

Menü -> Listák, tervek, segédprogramok -> Speciális programok -> NAV adatszolgáltatás

Átadásra kerülő számlák köre:

  • Lehetőség van azon számlák átadására, melyek a megadott dátum intervallumba esnek. Ebben az esetben az összes olyan kimenő számla átadásra kerül, melyek ebben az időszakban lettek rögzítve.

  • Másik lehetőség a Sorszámtól – Sorszámig megadása, de ebben az esetben az MRC számlaszám (iktatószám) képzési módszerének megfelelően meg kell adni a bizonylat típusát, és a költséghelyet is. A program ebben az esetben is figyeli a dátumtól –ig adatot.

Számla típus:

  • Saját számlák :

  • az ellenőrzött adóalany által teljesített termékértékesítésekről, szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott számlák.

  • Megbízói számlák :

Amennyiben meghatalmazás alapján egy másik adóalany megbízásából állítunk ki számlát az MRC-ben (pld. ügynöki számlák), és az adóhatóság a megbízót ellenőrzi, akkor kell ezt használni. Ebben az esetben meg kell adni a megbízót is. Az átadott adatokban a Megbízó szerepel „számlakibocsátóként”, a Megbízott pedig „képviselőként”.

Miután a NAV előírása szerint az export file-t a kiállítás dátuma szerint kell elkészíteni, így a Kimenő számla típusú bizonylatnál a bizonylat dátumának módisítását tiltottuk.

Last updated