📅Munkaidő

Áttekintés

A rendszerben a munkaidő elszámolás és nyilvántartás külön-külön történik meg mind az élő, mind a művi (gépi) erőforrásokra. Ebben a funkcióban az élő erőforrások munkaidő felhasználását tudjuk rögzíteni, mégpedig a munkaidő füleslapon.

Funkcióba lépés ellenőrzés

 • az értékkészlet értékébe és a megnevezésbe az egyes időszakot, pl. 2007.01.n.év,

 • a megjegyzésbe pedig EEEE/HH/NN-EEEE/HH/NN formában be kell írni a konkrét dátum intervallumot,

 • míg a numerikus munkamezőbe az adott időszak alatt ledolgozható munkaóráinak számát.

Abban az esetben ha a rendszer nem tudja benevesíteni a fejlécben a, munkaszámot, munkalapot, cikk azonosító, akkor

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc

Adatok

- Munkaszám

- Munkatárgya

Cikk azonosító, megnevezés

- Művelet

Alapértelmezésben kitöltve, ha üres a művelet törzsből beválasztással, előszűréssel, miszerint csak azokból a műveletekből lehet beválasztani, melyeknél a Művelet típus (MUVE_TIPUS) értéke megtalálható a Munkalap típusának (GYRF_JTIP) karakteres munkamezejében.

A beválasztást követően a műveletkatalógusban kitöltött mezők értékeivel az itt megfelelő mezők alapértelmezésben feltöltésre kerülnek. Abban az esetben, ha a beválasztás új sor felvétele miatt történik, nem pedig meglévő sor módosítása miatt, akkor ha több homogén munkaerő van a műveletben több sor felvétele történik meg.

- Teljesítés dátuma

Kitöltése kötelező, alapértelmezésben kitöltve, abban az esetben, ha a felvenni kívánt sor műveleténél, tevékenységénél a Művelet típus (MUVE_TIPUS) = 4,5 akkor nem lehet nagyobb az aktuális dátumnál.

Továbbá nem lehet nagyobb, mint a rendszer paramétereknél megadott Munkaidő rögzítés legkorábbi dátumában a TERMELES_KGYRMZARDAT –ban meghatározott. (Ezt nyilvánvalóan rendre módosítani kell a lezárt időszakok előre haladásának megfelelően.)

- Műszak

Kitöltése kötelező, alapértelmezésben kitöltve, ha üres a műszak törzsből beválasztással, módosítását követően az új érték megmarad a következő módosításig

- Idő

Alapértelmezésben kitöltve, ha üres

Művelet idő mértékegység elemi adatból (MUVT_IFAKT) beválasztva

- Költséghely

Alapértelmezésben kitöltve, ha üres

a költséghely törzsből beválasztással, a beállított jogosultságoknak megfelelő előszűréssel, a beválasztást követően a rendszer bejegyzi az aktuális rezsi óradíjat és a következőkben ez lesz az alapértelmezett költséghely mindaddig, amíg másikat be nem választunk.

- Költségviselő

Alapértelmezésben kitöltve, ha üres szükség esetén a költségviselő törzsből beválasztással, a következőkben ez lesz az alapértelmezett költségviselő mindaddig, amíg másikat be nem választunk

Adat oszlopok / mezők

- Homogén munkaerő

Alapértelmezésben kitöltve, ha üres

a homogén munkaerő törzsből beválasztással

- Dolgozó

Dolgozó törzsből beválasztással, előszűréssel, miszerint a csak az adott költséghelyhez és a homogén munkaerőhöz tartozók jelennek meg. Az előszűrés részben feloldva, ha a Shift billentyűt lenyomjuk, ekkor csak a költséghelyre szűr a rendszer, amennyiben a Ctrl billentyűt nyomjuk le, akkor nincs szűrés.

- Idő kezdete

Munkaidő jelentésnél alkalmazható idők elemi adatból (KGYRM_MIKEZD) beválasztással.

Amennyiben az idő kezdete-vége adatok egyike ki van töltve, akkor a másikat is meg kell adni és a rendszer kiszámítja az idő hossza adatot, amit ebben az esetben nem is módosíthatunk.

Kötelező az adat kitöltése azoknál a műveleteknél, tevékenységeknél, ahol a Művelet típus adat (MUVE_TIPUS) karakteres munkamezeje = *.

- Idő vége

u.az, (KGYRM_MIKEZD) beválasztással

- Idő hossza

kiválasztott dolgozó teljesítés dátuma szerinti napon a műszak típusban meghatározott maximális munkaóra csökkentve a már rögzített időkkel (tehát a még felhasználható idő) és kiüríti az idő kezdete-vége adatot.

A rendszer megvizsgálja, hogy a Műszak típusnak megfelelően az adott napon, illetve a Munkaidő elszámolási időszakban (KGYRM_IDOSZAK) az engedélyezett idő nagyságát, illetve nem lehet negatív.

- Össz idő

- Alternatív mennyiség

A nem idő dimenzióban vett gyártási adat, pl. a művelet során elkészült mennyiség, kitöltése értelemszerűen vagy a munkaidő, vagy a gépidő meghatározásánál

- Mértékegység

A Mértékegység táblából beválasztással, az előző mező mennyiségére vonatkoztatva

- Munkaidő elszámolás módja

A Munkaidő elszámolás módja elemi adatból (KGYRM_IDOELSZ) beválasztva

Nyomógombok

 • Mentés

 • Felvétel

 • Kilépés

A nyomógombok funkcionális leírása

Mentés (F2)

Abban az esetben, ha a Munkaidő interface státus átadott (a KGYRM_IFSTAT > 0) akkor a mentés nyomógomb tiltott, vagyis nem lehet tényleges módosítást végrehajtani, mivel nem menthető el az adatváltozás. Amennyiben a mentés megengedett, akkor a rendszer végrehajtja az ellenőrzéseket és szükség szerint hibaüzenetet ad.

Abban az esetben, ha a mentés során több sor jön létre (több munkaerő miatt), akkor

A sorok azonos sorszámmal és növekvő alsorszámmal kerülnek felvételre.

Felvétel (F4)

Új sor felvétele esetén megkülönbözteti a rendszer, hogy a felvétel indítása a háromrészes ablakból, vagy ebből az ablakból történt e meg.

Amennyiben a felvétel indítása a háromrészes ablakból történik, akkor

 • a művelet, a homogén munkaerő, a homogén munkahely kitörlésre kerül

 • a költséghely, a költségviselő alapértelmezést kap a háromrészes formról

 • a teljesítés dátuma, a műszak típus, az idő mértékegység

Amennyiben a felvétel ugyanebből az ablakból történik, akkor

 • a művelet, a költséghely, a költségviselő, a homogén munkaerő, a homogén munkahely értéke marad

 • a teljesítés dátuma, a műszak típus, az idő mértékegység

Kilépés (Esc)

Last updated