🖐️Munkalapok kezelése

Áttekintés

Az üzemirányításnak átadott munkalapok tartalmazzák az egyes gyártmányok előállításához szükséges alapanyag, alkatrész és alacsonyabb szintű félkész termék utalványokat. Ezek az adatok a gyártmány konstrukciós anyagnorma adatokból keletkeznek. Hasonló módon, a munkalapokon írjuk elő a termék gyártástechnológiai adataiból származó, munkafolyamatokat meghatározó műveleti utasításait normatív munka- és gépidő utalványokat, továbbá a szükséges gyártóeszközöket is.

A rendszerben a munkalapok kétféleképpen jöhetnek létre

 • termelés programozásból, szervizből generálva

 • üzemirányításban, manuális felvétellel

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Az elindított munkák adatait a rendszer egy funkcionálisan három részből álló ablakban kezeli

 • legfelül található a szűrési feltételek bevitelét biztosító rész

 • a középső egységben a munka alapadatai

 • az alsó részben pedig az egyes munkák részletes adatai témák szerint füleslapokra szervezve

Szűrő szekció

Adatok

- Munkalap

A munka azonosítója

- Munkatárgy

Az előállítani kívánt munkatárgy, vagy szolgáltatás azonosítója

- Megnevezés

Az előző szerinti név

- Project/Munkaszám

- Dolgozó

Dolgozó törzsből beválaszthatóan

- Típus

Munkalap típusa (GYRF_JTIP) elemi adatból beválasztással

- Időpont (tól-ig)

A kiszűrni kívánt időszak, mely a munkavégzés tervezett időpontjára (határidejére) vonatkozik

Kapcsoló

 • Élő / Mind

 • Élő: Munkalap állapota adat (GYRF_STATUS) > 02

Alapértelmezett szűrés

 • Munkaindításnál a még nem kiadottak (GYRF_STATUS = 01)

 • Készre jelentésnél a kiadottak és a lezárt, de maradék anyaggal rendelkezők (GYRF_STATUS = 02, 03)

 • Mindkét esetben, ha a rendszer paramétereknél a Munkalap alapértelmezésű költséghely, a TERMELES_MLKTGHSZUR = 1, akkor csak a felhasználó saját költséghelyére vonatkozóak

Adat oszlopok / mezők

- Munkalap azonosító

Monoton növekvő sorszám (nem beszélő)

- Munkatárgy

Gyártandó cikk, szolgáltatás azonosítója

- Megnevezés

Gyártandó cikk, szolgáltatás megnevezése cikktörzsből nevesítve

- Mennyiség

Gyártandó mennyiség

- Elkészült mennyiség

0 (ebben a fázisban )

- Selejt mennyiség

0 (ebben a fázisban )

- Munkavégzés

Munkavégzés tervezett dátuma, határidő

- Összes költség

- Anyagköltség

- Bérköltség

- Gépköltség

- Szerszám költség

- Gyártási külön költség

- Rezsiköltség

- Alvállalkozói költség

- Kiadás dátuma

Munkalap kiadás dátuma

- Kiadó

Felhasználó azonosítója

- Állapot

Munkalap állapota (GYRF_STATUS)

- Időpont

Állapotváltozás dátuma

- Munkaszám

Munkaszám törzsből

- T

Műszak típus azonosítója

- Műszak

Műszak típus neve

- Kooperációs ügyfél

Üres, amennyiben nem kooperációs munkalap, egyébként ügyfél azonosítója, megnevezése

- Kooperációs raktár

Kooperációs, vagy alap (kijelölt) raktár azonosítója, megnevezése

- Vonatkozó tétel

Üres, amennyiben nem szerviz, karbantartási, felújítási munkalap, egyébként amelyre vonatkozik a munka, pl. a javítandó gép, berendezés

- Megnevezés

A vonatkozó tétel megnevezése cikktörzsből, vagy a tárgyi eszköz állományból nevesítve

- 1. azonosító

Pl. gyártási szám, alvázszám, stb.

- 2. azonosító

Pl. rendszám, stb.

- Költséghely

Munkavégzésért felelős szervezet

- C

Technikai mező

- Megj

Megjegyzés

Megjelenítés

A megjelenített sorok színe a Munkalap állapota adattól függ (GYRF_STATUS)

 • Fekete = Még ki nem adottak (01)

 • Kék = Kiadottak (02)

 • Piros = Lezárt, de maradék fel nem használt anyag van a munkalapon (03)

 • Szürke = Lezártak (04)

Rendezettség

 • Munkalap azonosító csökkenő

Füleslapok

 • Anyag

 • Idő

 • Gyártóeszközök

 • Rendelések

 • Műveletközi teljesítések

 • Teljesítések

 • Bizonylatok

 • Problémák

Nyomógombok

 • Szűrő form indítása

 • Sorrend

 • Anyagrendelés előkészítés

 • Munkalap zárás feloldás

 • Munkalap kiadás

 • Munkalap lezárás

 • Munka állapotok nyomtatása

 • Munkalap felvétel

 • Munkalap törlés

 • Szűrés

 • Kilépés

 • Végül, ugyan nem nyomógomb, de a Munkalap alapadat sorok valamelyikén dupla klikkre a karbantartó ablak indítása az aktuális sornak megfelelő adatok megjelenítésével (a kiválasztott munkalap azonosítónak megfelelően)

A nyomógombok funkcionális leírása

Szűrő form indítása

A kibővített szűrési lehetőségeket tartalmazó ablak indítása, amelyben a szűrési paramétereket tudjuk megadni.

Sorrend

A munkák átütemezését, egymás közötti sorrendiségének végrehajtását biztosító ablak indítása.

Anyagrendelés előkészítés

A funkció célja az, hogy a kézzel felvett munkalapok anyaghiánya a termelés tervezésből eredő anyaghiányokkal együtt jelenjen meg annak érdekében, hogy az anyagellátási munkák indítása egy helyről történhessen meg.

A nyomógombot ennek értelmében csak manuálisan felvett (direkt) munkalapnál lehet használni, ellenkező esetben:

A megengedett használatot követően

Igen válasz esetében az adott munkalaphoz tartozó előzőleg már meggenerált anyag rendelés javaslat sorok törlésre kerülnek, annak érdekében, hogy az aktuális állapotnak megfelelően történjen meg az igények újrafrissítése. Első lépésben automatikusan megtörténik a munkalapra az anyag foglalás. A következő lépésben a munkalapon lévő anyagokra, alkatrészekre, vagyis a külső beszerzésű cikkekre (cikktörzs Cikk típus adat CK_TIP >= 10 és <= 30 ) elkészül beszerzési javaslat rekord. A mennyiség = Szükséges mennyiség – (foglalt mennyiség + kivételezett mennyiség ). Amennyiben a cikknek nincs beszállítója akkor

Sikeres végrehajtás esetében

Ellenkező esetben

Munkalap zárás feloldás

A nyomógomb csak azoknál a munkalapoknál funkcionál, melyek állapota lezárt. (szürke sorok). Megnyomását követően

Igen válasz esetében az adott munkalap állapota, GYRF_STATUS = 02-re állítva.

Munkalap kiadás

Ahhoz, hogy egy munka elvégzéséhez, a szükséges anyagok vonatkozásában egyáltalán raktári kivételezéseket tudjunk végrehajtani, az adott munkát dokumentáló munkalapot ki kell adni. A kiadás a nyomógomb megnyomásával történik meg. Abban az esetben, ha a munkalap nem Kooperációs típusú, akkor a kiadást megelőzően automatikusan egy raktári foglalási kísérletet futtat meg a rendszer (részletesen lásd később az Anyag füleslap ismertetésénél).

Amennyiben a munkalap a kiadási kritériumoknak megfelel.

Igen válasz esetében további ellenőrzések következnek.

Az ellenőrzés vagy hibaüzenetet, vagy további kérdést indukál.

Az 5. kérdés értelemszerűen csak akkor jelentkezik, ha nem tud a rendszer minden komponenst lefoglalni és nincs raktár).

Bármely kérdésre a Nem választása a munkalap kiadásának megszakítását vonja maga után. Az esetleges hibák javítását, a problémák megoldását követően a kiadás ismét megkísérelhető.

A kiadás egyben adatbeállításokat is jelent

- a Munkalap állapota (GYRF_STATUS) = 02

- az Állapot dátuma = Aktuális dátum,

- a Munkalap kiadójának neve = Tranzakciót végző felhasználó

Munkalap lezárás

A nyomógomb a Készre jelentés menüpontból és csak abban az esetben érhető el, ha a Munkalap állapota, a GYRF_STATUS = 02, 03.

Abban az esetben ha Igen-t választunk:

Szolgáltatás esetén Igen válasz esetén a készre jelentés állapota bevételezett lesz, miután ezek nem materializált cikkek, tehát ténylegesen ezeket nem is lehet raktárba vételezni.

Sikeres lezárás esetén

Abban az esetben ha a rendszerparaméterek között a Szerviz munkadíj cikk azonosítója, a TERMELES_MUNKADIJ létezik akkor egy Anyag sor keletkezik

 • a Cikk azonosító = a Szöveg paraméterben található cikk azonosító

 • a mennyiség = 1

 • az ár = a műveletekből kumulált munkabér és gépköltségek összege

Ez a funkció akkor szükséges, amikor szerviz munkalapunk van és a Munkadíjat a számlára nem a műveleti idő adatokból, hanem egységes módon, az anyagokkal együtt vezetjük fel A munkalap lezárását követően az esetlegesen még meglévő foglalások törlésre kerülnek.

Munka állapotok nyomtatása

Lista cím: Elindított munkák helyzete

Lista azonosító: pst_mstatus

Paraméterek: A szűrési feltételeknek megfelelően

Adatok

- Cikk azonosító - Megnevezés - Időszak (ha nincs kitöltve, akkor az aktuális év kezdetétől a végéig) - Költséghely - Felhasználónév

Tartalom: Költséghelyenként, állapotonként tartalmazza a munkákat

Munkalap felvétel

A munka indítás menüpontból indítva érhető el, a készre jelentésnél letiltva. A Munkalap karbantartás ablakot indítja el felvétel módban.

Munkalap törlés

Az aktuális (kijelölt) sorra vonatkozik, a nyomógomb megnyomása után

Kérdés: Végrehajtható a munkalap törlése? Igen / Nem

Abban az esetben, ha Igen a válasz, akkor törlésre kerülnek az adott munkalaphoz tartozó alapadat, anyag, munkaidő, rendelés adatok..

Szűrés (F5)

A beírt paraméter adatoknak és a kapcsoló állásának megfelelően a szűrés végrehajtása..

Kilépés (Esc)

Anyagok füleslap

Áttekintés

Ezen a füleslapon láthatók a felső részben kiválasztott termék (félkész termék) legyártásához szükséges komponens sorok, vagyis a szükséges kiinduló alapanyagok, alkatrészek, esetleg alacsonyabb szintű félkész termék tételek. Mindezeket az adott munkatárgy konstrukciós adatai (darabjegyzéke) alapján képzi a rendszer. Miután a cikk darabjegyzékén a szükséges komponensek egységnyi mennyiségére (pl. 1 db.) vonatkoznak, így a munkalap komponens sorai létrehozásánál a gyártandó mennyiségnek megfelelően a fajlagos normatív mennyiségek felszorzásra kerülnek. Abban az esetben, ha szükséglettervezés alapján készül a munkalap akkor a gyártandó mennyiség még az esetleges technológiai veszteséggel is megnövelésre kerül. A komponens sorok létrehozásánál a rendszer figyelembe veszi a szükséglettervezési analízis során alkalmazott helyettesítő tételeket is. Ennek értelmében a származtatott komponens lista eltér(het) az eredeti darabjegyzéktől.

A füleslapon elérhető nyomógombok aszerint változnak, hogy munkalap kiadás előtti, vagy után fázisban vagyunk.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Kiadás előtti fázis

Kiadás utáni fázis

Az ablak/füleslap felépítése

Adat oszlopok / mezők

- Komponens

Darabjegyzék alapján

- Megnevezés

Cikktörzsből nevesítve

- Sorszám

Darabjegyzék alapján

- Alsorszám

Darabjegyzék alapján

- Szükséges mennyiség

Darabjegyzék és az indító mennyiség alapján

- Foglalt mennyiség

- Raktár

Az a raktár azonosító ahonnan a foglalás megtörtént

- Kiadott mennyiség

0, ebben a fázisban

- Ténylegesen felhasznált mennyiség

0, ebben a fázisban

- Ár

- Pozíció

Darabjegyzék alapján

- Állapot

00, ha nem tudott a rendszer foglalni

01, ha részmennyiség foglalása történt

02, ha sikeres foglalás történt

- Időpont

Állapot dátuma

-

Technikai mező

Megjelenítés

 • Fekete = A szükséges mennyiség lefoglalva

 • Piros = A szükséges mennyiség részben, vagy egyáltalán nincs foglalva

 • Szürke = Teljesen megtörtént raktári kivételezés

Rendezettség

 • Sorszám és

 • Alsorszám növekvő

Nyomógombok

 • Karbantartás

 • Anyag szükséglet sor törlés

 • A munkához szükséges anyagok foglalása

 • KALO

 • Anyag kivét bizonylat generálás

 • Anyag visszavét bizonylat generálás

 • Nyomtatás

A nyomógombok funkcionális leírása

Karbantartás (F9)

Feladata a karbantartó ablak indítása.

Anyag szükséglet sor törlés

Az aktuális (kijelölt) komponens sorra vonatkozik.

Abban az esetben, ha nem történt foglalás a törlendő komponenshez, akkor csupán egy megerősítést kér a rendszer.

Igen válasz esetében megtörténik a sor törlése, és abban az esetben, ha a cikk helyettesítő tétel volt, akkor a mennyisége hozzáadódik az eredeti cikk mennyiségéhez.

A munkához szükséges anyagok foglalása

A nyomógomb megnyomását követően

Abban az esetben, ha a Munkalap alapértelmezésű raktár (TERMELES_DEFRAKT) rendszerparaméter = 1, és nincs kitöltve a munkalap fejlécében az Alap raktár, akkor

Igen válasz esetében a rendszer az összes szükségleti sort végigvéve és a még ki nem vett mennyiségeket megpróbálja lefoglalni a következő esetek szerint

 • A sorra vett cikk alapraktárában, ha az anyagsor még nem tartalmaz foglalási raktárt és a munkalap alapraktár nincs kitöltve és a TERMELES_DEFRAKT rendszer paraméter sincs, vagy = 0

 • A sorra vett anyagsor foglalási raktárában, ha az ki van töltve és a TERMELES_DEFRAKT rendszer paraméter nincs, vagy = 0

 • A munkalap alapraktárában, ha az ki van töltve és az anyagsor nem tartalmaz foglalási raktárt, vagy ha a TERMELES_DEFRAKT rendszer paraméter = 1 (ez esetben érdektelen az anyagsor foglalási raktárának kitöltöttsége)

Az eljárás végén

Sikeres foglalásnak csak az minősül ahol a teljes szükségleti mennyiség le lehetett foglalni.

KALO

A nyomógomb megnyomását követően

Igen válasz esetében a rendszer az összes szükségleti sort végigvéve cikkenként egyszer (az adott cikk akár többször is szerepelhet a darabjegyzékben, így az anyagsorok között is) az adott cikk alapadatainál a Veszteség adatba írt értékkel megnöveli a szükségleti mennyiséget.

Anyag kivét bizonylat generálás

A nyomógomb megnyomását követően

Anyag visszavét bizonylat generálás

A nyomógomb megnyomását követően

Nyomtatás (F3)

Lista azonosító: pst_gyrm

Paraméterek:

 • Munkalap azonosító

 • Felhasználó azonosító

Last updated