🖱️Folyamatok bemutatása

Folyamatok bemutatása

 1. Törzsadatok kezelése

Ügyféltörzs

Menü - Törzs karbantartás - Ügyfél - Ügyféltörzs

Adószám alapján lehet új ügyfelet felvinni, ellenőrizni

Ügyféltörzsben új ügyfél felvételekor, elég ha az adószámot adjuk meg és a jobb oldalt lévő „Üres lap” ikonra kattintva a rendszer a NAV-tól lekéri az adószámhoz tartozó ügyfél adatokat és automatikusan kitölti a rendszerben.

Új ügyfél felvétele manuálisan

Egy ügyfelet a nyilvántartásba az alábbi adatok felvitelével vehetünk fel.

Kód: A rendszer automatikusan generálja

Név: Az Ügyfél nevét kell beadni

Innaktív ügyfeleket elrejtése az Ügyféltörzs ablakban.

(Rendszerparaméter: UGYF_VIEW_TILT,EB.I.1)

Alapadatok

Ügyfél rögzítésekor a cím mezők kötelezők lettek. Kikapcsolás: UGYF_CIM_KOT rendszerparaméterrel N=0

1.Irányítószám

Ha tudjuk az irányítószámot, akkor ide kell beírni a város irányítószámát és ezzel párhuzamosan automatikusan kitöltődik a város neve is.

Ha nem tudjuk a város irányítószámát, akkor F10-el kérünk egy irányítószám listát, majd a megjelenő listából ki tudjuk választani a város nevét. (Rendszer a magyar városok irányítószámát tartalmazza alapadatként).

Ha az irányítószám lista nem tartalmazza sem a város nevét, sem az irányítószámot, akkor F4-el felvehetjük azt a listánkba.

2. Utca, házszám

Az ügyfél pontos címe.

3. Bankszámlaszám

Egy ügyfélhez több bankszámlaszámot is hozzá lehet rendelni.

Új bankszámlaszám felvétele F4 billentyű segítségével történik.

A megnevezés mezőbe a Bank nevét kell beírni, a Számlaszám mezőbe pedig szünet hagyása nélkül a 24 számjegyű bankszámlaszámot.

A rendszerben automatikus bankszámlaszám ellenőrzés van /Ha a számlaszám ellenőrzés ki van pipálva /, ami azt jelenti, hogy csak a ténylegesen jól rögzített bankszámlaszámokat fogadja el.

Ha külföldi bankszámot szeretnénk rögzíteni, akkor a számlaszám ellenőrzést ki kell iktatni (a kis kockában ne legyen semmi).

Ha a bizonylati oldalon használjuk a mini bankot és az automatikus feladással felkerül a könyvelésbe is, akkor meg kell adnunk, hogy melyik banknaplóba kerüljön a rögzített bankkivonat.

Ha a cég használ business terminált, és ezen keresztül utal, akkor meg kell adni a formátumok között, hogy melyik bankon keresztül fognak utalni. Illetve azt is, hogy melyik file-ból történik majd ez az utalás.

4. Ügyintéző – telefon – fax – E-mail cím

Ügyintéző felvitele (csak az alábbi menüponton lehet felvinni ügyintézőt):

Egy ügyfélhez tetszőleges számú ügyintéző felvihető, az aktuálisan kiválasztott ügyintézőt a „kiválaszt” gomb segítségével lehet kiemelni.

Minden egyes ügyintézőhöz saját megszólítás, telefon, fax, e-mail cím, megjegyzés, státusz adható.

Ha az ügyintézőknél felvittük a telefon – fax – E-mail címet, akkor az automatikusan meg fog jelenni a főlapon. Ha nem akarunk ügyintézőt hozzárendelni az ügyfélhez, akkor ennek a mezőnek a kihagyásával közvetlenül a telefon, fax, illetve Email címhez is beírhatjuk a számokat.

Az ügyintézők ablak sokkal több adat rögzítésére ad lehetőséget, mint amennyit általában rögzíteni szoktak. Ennek az az oka, hogy a termelésirányításhoz tartozó megjegyzéseket is itt lehet felrögzíteni. Természetesen nem kell minden sort kitölteni, csak a lényeges adatokat.

5. Saját ügyintéző

A saját ügyintéző kiválasztása azt jelenti, hogy minden ügyfelünkhez hozzá tudunk rendelni a saját ügyintézőinkből valakit.

6. Deviza

Minden ügyfélhez egyedileg hozzárendelhető a deviza is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha pld. egy német céget veszünk fel az ügyfelek közé, akkor devizának célszerű kijelölni az EUR-t, mert ezt követően bármikor, amikor ezt az ügyfelet választjuk ki, devizaként a EUR-t fogja felajánlani.

7. Utolsó találkozás

Ha valaki folyamatosan szeretné követni, hogy egy céggel mikor volt utoljára személyes, vagy akár telefonos kapcsolatban, akkor azt itt lehet felvenni.

Pld. Ha 1-2 havonta kötelező jelleggel fel kell keresni az ügyfeleket, akkor ennek segítségével lekérhető egy lista.

8. Ügyfél – Terület kategória- Egyéb kategória

Az ügyfeleinket tetszés szerint különböző kategóriák szerint csoportosíthatjuk. A csoportok kialakításának jelentősége a kedvezmények adásánál, illetve a kereséseknél van, ahol, mint szűkítési feltételt tudjuk megadni.

Ilyen kategória lehet pld.: Kiskereskedő, nagykereskedő, bizományos, stb.

9. Ügyfél raktár

Az ügyfélhez lehet, de nem kötelező raktárt rendelni. Ez a raktár nem azt a raktárt jelenti, ahonnan az értékesítés történik, hanem azt, ahová az áru a kivételezéskor kerül.

Ha valamely ügyfélhez hozzárendelünk egy raktárt, akkor a bizonylat készítésekor ezt automatikusan fel fogja ajánlani a program.

10. Fizetés módja

Ügyfeleinkhez alapértelmezett fizetési módokat lehet hozzárendelni.

Ebben az esetben a Fizetés módja melletti kis kockát ki kell jelölnünk, és a kötelező mezőbe, mint kötelező fizetései módot be kell írnunk, hogy készpénzes.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha pld. átutalásos számlát szeretnénk kiállítani egy olyan ügyfélnek, akinél ez a kötelező kp. Fizetés meg van jelölve, akkor a rendszer nem fogja engedni átutalásos számla kiállítását.

11. Fizetési határidő

A rendszerben a Törzskarbantartás /Fizetési módok között meg lehet adni egy általános érvényű fizetési határidőt, amit mint alap fizetési határidőt fogunk használni. A fizetési határidőre általánosan meg lehet adni a napokat. Pld. Átutalás 8 nap.

Ugyanakkor, ha az adott ügyféllel ettől a határidőtől eltérő fizetési határidőben állapodunk meg, akkor azt itt kell beírnunk és ettől fogva mindig ezt fogja felajánlani fizetési határidőnek.

Ha valamely ügyfélnél bejelöljük, hogy kötelező fizetési módja van, (pld. Nem fizető ügyfelek esetén), akkor kötelező jelleggel lehet valaki készpénzes fizető. Ami azt jelenti, hogy átutalásos számlát még véletlenül sem tudunk írni ennek az ügyfélnek.

12. Hitelkeret

Megadhatunk egy ügyfélnek hitelkeretet, melyet a rendszer a számla kiállításnál és a Rendszerbeálításokban megadott paramétereknél vesz figyelembe.

13. Aktív / Inaktív

Ez azt jelent, hogy ha valamely ügyfelünk aktív, akkor bármelyik bizonylatunkon szerepelhet, ha inaktív, és a rendszerparamétereknél szerepel a tiltás, akkor ez az ügyfél már nem kerülhet rá egyik bizonylatunkra sem. Ha a rendszerparaméterek között nincs feltüntetve a tiltás, akkor csak jelzést küld „Tiltott ügyfelet választott ki” inaktív ügyfél használatakor.

14. Etikett nyomtatás

Az ügyfél törzsből etikettet lehet nyomtatni, a megadott paramétereknek megfelelően, ha a modul telepítve van.

15. Adószám - KSH szám - Cégjegyzék szám - Jövedéki eng.szám - Működési eng. szám:

Ezeknek a mezőknek a kitöltése információs jellegű, kitöltése nem szükséges.

Abban az esetben, ha valaki nagy ügyféltörzzsel dolgozik célszerű az ilyen egyedi azonosítókat is kitölteni, mert keresésnél, mint szűkítési feltételt meg lehet adni.

16. Csoportos

TAO Adószám cella kitölthető.

17. Vevő – Szállító - Bank – Végfelhasználó – Jutalékos - Viszonteladó

Ezek azok a szűkítési kategóriák, amelyekkel az ügyfelek csoportokra bonthatók.

18. Attribútumok:

 1. Vevő:

 2. Szállító:

 3. Bank:

 4. Végfelhasználó:

 5. Viszonteladó:

 6. Törzsvásárló:

 7. Magánszemély: 100.000 Ft ÁFA vásárlás esetén nem küldi fel a rendszer a bizonylatot a NAV-hoz, illetve ha be van pipálva befolyásolja, hogy céges vagy nem céges adószémot figyel a rendszer.

19. Egyéb:

 1. Csak ajánlatra választható:

 2. Online (B2B):

 3. Nincs kedvezmény:

Telephely

A telephelyek kitöltésére ott lehet szükség, ha a partnerünk több telephellyel, lerakattal is rendelkezik.

Ügyfél telephely kibővült ország mezővel

Minden telephelyhez un. kapcsolatot is lehet definiálni, ami pl. kit kell keresni, hogy bejussunk az objektumba. Az alapadatoknál már bemutatott módon kell kitölteni a telephelyre vonatkozó adatokat is.

Ügyfél telephely kapcsolat kibővült ország mezővel

Ügyfél telephelynél email címbe 255 karaktert lehet beírni

Notesz

Figyelmeztető üzenet: Mindig az adott ügyfél kiválasztásánál megjelenik.

Nyomtat / Spec. adat

Nyomtatási és speciális adatok megadására szolgáló modul.

Egyedi árak

Az árak meghatározásában mindig az ügyfélhez rendelt ár a legerősebb, tehát általánosságban adhatunk bármilyen cikkre, vagy cikkcsoportra kedvezményt, de mindig az ügyfélhez rendelt ár lesz a döntő.

A listaár és az egyedi ár közti %-os különbséget az eltérés (%) mezőben láthatjuk.

Ha pld. egy egész cikkcsoportot akarunk az ügyfélhez rendelten átárazni, akkor azt célszerű nem itt egyesével, hanem a Törzskarbantartás/Kedvezmények/Akciók menüpontban elvégezni. A deviza nemet minden esetben töltsük ki. Ha kiindulási ár ki van pipálva (csak eltérő deviza esetén) akkor a rendszer az ennek megfelelő árfolyammal átszámolt alapdevizás árat veszi egységárnak. Pl. ha HUF-ba számlázunk és a megadott cikknek van ügyfélre egyedi kiindulási EUR ára, akkor a Kiindulási árak árfolyamával felszorzott nettó ár lesz a HUF-os egységár. Felvihetünk speciális megadott időszakra vonatkozó akciós egyedi árat is, ami az időszak lejártával tiltottá válik. Az akciós egyedi ár erősebb, mint a normál egyedi ár.

Cikkszámok

Az ügyfél kérheti, hogy a szállítólevélre, számlára az ő általa nyilvántartott cikkszámot, vonalkódot nyomtassuk rá. Ezeket az adatokat tudjuk itt ügyfelenként, cikkenként rögzíteni.

Forgalom

Az ügyfél bizonylati oldalon rögzített számla forgalmát mutatja, mind eladási, mind költség oldalról, amit egy évre visszamenőleg grafikonon is megtekinthetünk.

Ha valaki csak a könyvelési modulban rögzíti az eladásokat, illetve a költségeket, akkor azt nem fogja itt megjeleníteni a rendszer.

Tartozások

A kiválasztott ügyfél ki nem számlázott szállítóleveleit látjuk, illetve a ki nem fizetett számlákat. A kiválasztott bizonylatot közvetlenül megtekinthetjük.

Cikktörzs

Kedvezmények

 • Időszakos kedvezmények/Akciók

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Időszakos kedvezmények/Akciók 🡪 VIDEO

Ebben a menüpontban megadható, hogy mely ügyfélnek/ügyfélcsoportnak, mely cikkre/cokkcsoportra milyen értékű időszakos kedvezményt szeretnénk adni.

RABAT kedvezmény:

Az MRC ügyviteli rendszerben lehetőség van a sokféle kedvezmény lehetőség mellett a RABAT kedvezmény adására.

Beállításánál meghatározható az ügyfelek, valamint a cikkek csoportja, amikre a megadott kedvezmény érvényesítendő.

1. Rabat beállítása:

1.1. Cikktörzs

1.2. Ügyfél törzs

Az ügyféltörzsben kategorizálhatjuk be az ügyfeleket, amire a rabat kedvezmény megadásakor lesz szükség.

Az ügyfélkategória beválasztásakor is van lehetőség új ügyfélkategória megadására.

Szükséges előzetes lépések

Amennyiben ügyfélcsoportra, illetve cikkcsoportra szeretnénk kedvezményt adni, szükséges ezen csoportok előzetes létrehozása (Ügyfélcsoport : Ügyfélkategóriák, Cikkcsoport: Cikkcsoport), majd az ügyfelek/cikkek csoporthoz rendelése az egyes törzsek alatt.

Kedvezmény adás menete

 1. Válasszunk ki egy kedvezmény típust. Ennek hatására a kedvezmény beállításához szükséges mezők kitölthetővé válnak.

 2. Töltsük ki a mezőket igény szerint.

 3. Állítsuk be az érvényesség időtartamát.

 4. Majd adjuk meg a kedvezmény mértékét.

 5. Az "F7 - hozzáad/mentés" gombbal elmenthetjük az összeállított kedvezményt.

Ezen beállítások elvégzésével a későbbiekben ha pl. egy tétel értékesítésekor az ügyfél egy olyan ügyfélkategóriához tartozik, ami a tétel vásárlása esetén 10% kedvezményre jogosult akkor az ügyfél automatikus részesül a kedvezményben.

Ha egy ügyfél több kedvezményre is jogosult, akkor a számára legkedvezőbb kedvezményt adja neki a rendszer.

Negatív kedvezményt ( felárat ) is fel lehet vinni, a kedvezmények közé

 • Forgalom utáni azonnali kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni azonnali kedvezmény

Beállítható, hogy egy ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű azonnali kedvezményben részesüljön.

Kedvezmény adás menete

 1. Válasszuk ki, hogy melyik ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.

 2. Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.

 3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét.

 4. Adjuk meg, hogy hány napos a vizsgált időszak.

 5. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

 • Bizonylat típusra kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat típusra kedvezmény Általunk választott ügyfeleknek/ügyfélcsoportoknak adhatunk kedvezményt egyes bizonylat típusokra.

Kedvezmény adás menete

 1. Válasszuk ki a kedvezményezni kívánt bizonylat típust.

 2. Válasszuk ki a kedvezményre jogosult ügyfelet vagy ügyfélcsoportot.

 3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )

 4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

 • Bizonylat végösszege utáni kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Bizonylat végösszege utáni kedvezmény

Beállítható, hogy egy bizonyos összeget meghaladó bizonylatokra mekkora kedvezményt adunk egyes ügyfélcsoportoknak.

Kedvezmény adás menete

 1. Adjuk meg, hogy milyen végösszeg felett jogosultak a kedvezményre.

 2. Adjuk meg, hogy melyik ügyfélcsoportra érvényes a kedvezmény.

 3. Adjuk meg a kedvezmény mértékét. ( % )

 4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

 • Forgalom utáni bónusz kedvezmény

Menü - Törzs karbantartás - Kedvezmények - Forgalom utáni bónusz kedvezmény Beállítható, hogy egy ügyfél/ügyfélkategória milyen forgalom összeg határérték felett milyen mértékű BÓNUSZ kedvezményben részesüljön.

Kedvezmény adás menete

 1. Válasszuk ki, hogy melyik ügyfélnek vagy ügyfél kategóriának szeretnénk adni a kedvezményt.

 2. Adjuk meg a forgalom összeg határértékét, mely fölött jár a kedvezmény.

 3. Adjuk meg a bónusz kedvezmény mértékét. ( % )

 4. "F2 - mentés" gombbal rögzítsük.

A beállítottak automatikusan érvényesülnek, ha egy ügyfélre teljesülnek a követelmények.

 • Bónusz kalkuláció

Bónuszra jogosult ügyfelekről nyilvántartja, hogy mekkora volt a nettó forgalmuk, mekkora kedvezményre voltak jogosultak és ebből mekkora összeget használtak már fel.

Új kalkuláció felvitele :

Nyomjuk meg az F4-Új kalkuláció gombot, töltsük ki az időszakot, majd nyomjuk meg a F2-Kalkuláció start gombot. Ekkor a rendszer a megadott időszakra, kikalkulálja a bónusz összegeket és ügyfelenként a jobb oldali ablakban megjeleníti. Addig amíg nem történik tranzakció a bónusz kalkuláción, addig az F8-Törlés gombbal törölhető a kalkulációs időszak. Amennyiben, már bármilyen tranzakció történt, úgy csak inaktívvá lehet tenni.

Bónusz értesítő nyomtatás :

Válasszuk ki az ügyfelet, majd nyomjuk meg az F3-Nyomtatás gombot.

Bónusz tranzakciók :

1. Automata bónusz kezelés : Beállítások : A bizonylat típus besorolásnál be kell állítani = ’BON’, azaz bónuszt kezelő bizonylat. Rendszerparaméter beállítás = BONUS_CIKK, E, C, cikkszám Amennyiben , van az ügyfélnek bónusz összege a rendszer a megadott, bizonylat típusra automatikusan felhozza negatív összeggel. Ezt módosíthatjuk, addig amíg ki nem fut a bónusz összeg.

2. Manuális bónusz kezelés : A bónusz kalkulációnál lehetőségünk van, egy adott időszakban az ügyfelet inaktívvá tenni, vagy fizetvére állítani.

 • Bizonylat kedvezmény kategóriák

Új kedvezmény rendszert lehet definiálni, a meglévő bizonylat végösszegére adható kedvezmények helyett.

Az ehhez szükséges folyamatok az alábbiak :

Állítsuk be a rendszerparamétert:

BIZ_KEDVEZ_KAT, E, I, 1

Amennyiben bekapcsoljuk, a bizonylat kezelőben az ennek megfelelő modul jelenik meg, és a végösszegre adott kedvezmény, csak a bizonylat kedvezmény kategóriákon keresztül érhető el, és csak árajánlaton.

Engedélyezzük a szerepkör karbantartóban a menüpontot, amin keresztül tudjuk felvinni a kedvezmény kategóriákat.

Itt tudjuk felvinni, az új bizonylatra adható kedvezmény törzset. Kattintsunk az új gombra ( vagy a a módosít gombra ) és az alábbi felület jelenik meg ( üresen, vagy a kiválasztott sor adataival ).

 • Egyedi azonosító : belső sorszám, nem módosítható

 • Kategória : 1, és 2 kategória lehet

 • Megnevezés : Későbbi kimutatásokon megjeleníthető megnevezés

 • Kategória fajtája : %-os, vagy összegszerű ( a rendszer az összegszerűt is %-ra számolja át )

 • Ügyfél kategória : Csak a megadott ügyfél kategóriára érvényes

 • Érvényesség dátum tól-ig : A megadott időszakot akkor figyeli, ha a dátum figyelés is be van kapcsolva

 • Dátum figyelés : Időszak figyelése

 • Teljesítés dátumra vizsgál : Bizonylat teljesítés dátumát veszi figyelembe

 • Engedélyezve : Kedvezménysor állapota

Árajánlat készítése kedvezmény kategóriával

Rögzítsünk be a szokott módon egy kimenő árajánlatot. Rögzítés során automatikusan rákerülnek az ügyfélnek járó normál kedvezmények, a bizonylat mentése után tudunk egyéb bizonylat kedvezményeket hozzárendelni, egy automatikusan felugró ablak segítségével.

A megjelenő ablakban tudjuk a felkínált kedvezmény kategóriákból összeválogatni az adandó kedvezményeket.

A felső rovatban szereplő sorokból a Space billentyű segítségével jelöljük ki a kedvezmény típusokat, amit az ajánlathoz rendelnénk. Nyomjuk meg a Plus gombot és a kedvezmény átvándorol a Bizonylaton szereplő kedvezmények közé, és felülről eltűnik.

Ezek után tudjuk az aktuális kedvezményt, soronként beállítani. Mozogjunk ( bal, jobb, fel,le ) az Érték oszlopba, és üssünk egy Entert. Ennek hatására be tudjuk írni – kategóriától függően - a százalékot, vagy összeget.

Miután elkészültünk a kedvezmény mértékekkel, utána tudjuk az ajánlatra rávezetni, a számológép gomb megnyomásával. Ennek hatására az Átszámolva oszlop kék pipa formát vesz fel, és a rendszer kiszámolja a kedvezmény összegét is kedvezmény soronként. A bizonylatot nem kell újból menteni, a kedvezménnyel csökkentet összeg automatikusan mentésre kerül.

Amennyiben vissza kívánjuk vonni, akkor a kör alakú vissza nyíllal tudjuk ezt megtenni.

Figyelem ! Módosítás, törlés műveleteket, csak át nem vezetett ( kalkuláció visszavont, piros X ) tételen tudjuk elvégezni. Az ajánlat minden mentése után a rendszer automatikusan visszavonja a kedvezményt, és feldobja a kalkulációs ablakot elfogadásra. Amennyiben nem kalkuláltatjuk újra, úgy a bizonylaton nem fog szerepelni ! Az így elkészített ajánlatból származtatott, megrendelés szállító, számla automatikusan viszi magával a kedvezmény sorokat, összevont számlázás esetén a saját aktuális hivatkozott sorok kedvezményeivel számol.

Minden bizonylaton megtekinthetőek a kedvezmény sorok amit bizonylat fejlécében szereplő % gomb megnyomásával érünk el. Módosítani csak az ajánlaton tudunk, viszont a már elkészített származtatott bizonylatokra nincs hatással a módosítás.

 1. Kereskedelmi, logisztikai folyamatok

Eladás

 • Árajánlat

 • Bejövő megrendelés

 • Előlegkezelés

 • Kimenő szállítólevél (kitárolás)

 • Kimenő szállító(k)-ból számla

Foglalás megrendelés kezelése

 • Bejövő megrendelés készítése

 • Készletre foglalás

 • Függő, foglalt készlet lekérdezése, felszabadítása

 • Foglalások

Bevételezés

 • Kimenő megrendelés készítése

 • Bejövő szállítólevél

 • Bejövő szállítóból számla készítése

Kimenő megrendelések összeállítása

 1. Szerepkörök beállítása

Szerepkör karbantartó bemutatása

Gombok leírása:

 1. Új szerepkör

 2. Szerepkör átnevezése

 3. Szerepkör törlése

 4. Szerepkör jogosultságok másolása új szerepkörre

 5. Mindent kijelöl/Kijelölés törlése

 6. Tétel alatt mindent kijelöl/kijelölés törlése

 7. Tétel alatt mindent kijelöl/kijelölés törlése

 8. Ügyintéző hozzárendelése/hozzárendelés törlése

 9. Bejelentkezők frissítése (csak akkor használadnó ha a felhasználók összekeveredtek)

Részletes leírása:

Menü - Rendszerbeállítások - Szerepkörök – Szerepkörök

A szerepkör karbantartóban szabályozhatjuk az egyes szerepkörök jogosultságait, illetve hozzáférési jogait.

Az ablak bal oldalán listázva találhatóak a szerepkörök, melyekhez az "F4 - új szerepkör" gombbal adhatunk hozzá újakat. Lehetőség van egy meglévő szerepkör másolására is új szerepkörbe az "F11 - Szerepkör jogosultságok másolása, új szerepkörre" gombbal.

A jobb oldali fülekkel ellátott lapon állíthatjuk az egyes szerepkörre vonatkozó jogokat.

Ügyintéző felhasználóhoz rendelése

Alaphelyzetben a bejelentkezési azonosító(felhasználó) nincs Ügyintézőhöz rendelve, ezt kézzel kell beállítani.

 1. Kattintsunk a kiválasztott felhasználóra.

 2. Nyomjuk meg az "Ügyintéző hozzárendelése" gombot.

 3. Dupla kattintással a kiválasztott ügyintézőn rendeljük hozzá a felhasználóhoz.

A felhasználó neve mellett zárójelben megjelenik a választott ügyintéző neve.

Törlés: Kijelölés után az "Ügyintéző hozzárendelés törlés" gombbal lehetséges

Ügyintéző(k) szerepkörhöz rendelése

Kattintsunk duplán a szerepkörön, amihez felhasználót szeretnénk rendelni. (Ekkor az ablak tetején a szerekör név és azonosító megjelenik)

Pipáljuk ki azokat a felhasználókat, melyeket a szerepkörhöz szeretnénk rendelni.

Nyomjuk meg az "F2 - beállítások mentése" gombot, amivel hozzárendeljük őket a szerepkörhöz.

A szerepkör alatt megjelennek a beállított felhasználók, illetve az Ügyintézők fülön a felhasználó alatt is megjelenik a kiválasztott szerepköre.

Törlés: Szerepkör kijelölése után a pipát vegyük ki a hozzárendelt felhasználók mellől, majd mentsük el.

Ügyintéző(k) egyszerre több szerepkörhöz való rendelése

Az Egyedi/Csoportos beállítás kapcsolót Csoportosra állítva megjelennek jelölőnégyzetek a szerepkörök előtt. Ezen négyzetek kijelölésével egyszerre több szerepkörhöz is tudunk felhasználókat rendelni.

Törlés: Jelöljük ki azon szerepkörök jelölőnégyzetét, melyekből törölni szerenénk. Jelöljük ki a szerepkörökből kiveendő felhasználók jelölőnégyzetét. Nyomjuk meg az "F8 - kijelöltek visszavonása" gombot.

Menük beállítása

Megszabhatjuk, hogy egyes felhasználók milyen menüpontokhoz, avagy modulokhoz férhetnek hozzá. A menük fülecske alatt tehetőek meg ezek a beállítások. Ha az összes ki van jelölve, akkor az összes menüpontot látja a felhasználó.

Jobb oldalon állíthatjuk a Főmenü, Listák,statisztikák, Egyedi kimutatások, Segédprogramok és Workflow menü beállításait.

 1. Kattintsunk duplán a szerepkörön, aminek a menübeállításait szeretnénk módosítani. (Ekkor az ablak tetején a szerepkör név és azonosító megjelenik)

 2. Jelöljük ki azokat a menüpontokat, melyekhez hozzáférést szeretnénk biztosítani az adott szerepkörnek. A fa struktúrájú menü kinyitható fülei segítségével ezt a lehető legrészletesebben megtehetjük. (A jobb oldali gombokkal válthatunk a különböző menük között)

 3. Nyomjuk meg az "F2 - beállítások mentése" gombot, amivel hozzárendeljük a menübeállításokat a szerepkörhöz.

Törlés: Szerepkör kijelölése után a pipát vegyük ki a hozzárendelt menüpontok mellől, majd mentsük el.

Menük beállítása egyszerre több szerepkörre

Ugyanúgy mint az ügyintézőknél, a menüknél is lehetőség van egyszerre több szerepkör beállítására. Az Egyedi/Csoportos beállítás kapcsolót Csoportosra állítva megjelennek jelölőnégyzetek a szerepkörök előtt és a menük fülecske alatt egy jelöletlen menüstruktúra. Ez esetben amiket kijelölünk és szerepkörökhöz rendelünk, azok a beállítások kiegészítik az eddigieket. (Tehát ami menü jogosultsága volt egy szerepkörnek, az nem vész el csak azért mert a csoportos beállítás során nem volt kijelölve)

Törlés: Jelöljük ki azon szerepkörök jelölőnégyzetét, melyekből törölni szerenénk. Jelöljük ki a szerepkörökből kiveendő menüpontok jelölőnégyzetét. Nyomjuk meg az "F8 - kijelöltek visszavonása" gombot.

Dialog mezők tiltása, elrejtése, kötelezővé tétele

Lehetőség van az egyes ablakok jogosultság szerinti szerkesztésére a "Dialog mezők tiltása, elrejtése, kötelezővé tétele" gomb megnyomásával. Felugrik a kiválasztott ablaktípus egy másolata, amin jogosultság szerint állítható elemek jelennek meg.

Piros – tiltott Világosszükre – rejtett Kék – kötelező Sötétszürke - engedélyezett

További beállítások jobb egér kattintással érhetők el.

Mentés: Jobb kattintással az ablakon a "Beállított adatok mentése" lehetőséget választva lehet.

Kilépés: Jobb kattintással az ablakon a "Kilépés" lehetőséget választva lehet.

Egyéb

További megkötések állíthatóak be szerepkörökre Egyedi vagy Csoportos módon. Lehetőség van egyedi speciális tiltások felvitelére is

Ha például azt akarjuk, hogy bizonyos szerepkör nem választhat Bizonylat cél raktárat, akkor kijelöljük és elmentjük.

Törzsadatok

Ezen fülecskén lehet a bizonylat típusokat, költséghelyeket stb. engedélyezni. Itt lehet beállítani, hogy milyen törzsadatokhoz férhet hozzá a felhasználó. Pl. az adott szerepkör ne kezelhesse csak a 2. pénztárt vagy ne lásson bizonyos dokumentumokat.

Bizonylat

Ezen a fülecskén tudjuk a bizonylat típusok szerinti speciális beállításokat elvégezni. Ha az adott szerepkör adhat Árajánlatot, akkor ki kell jelölni és elmenteni.

pl. Bejövő megrendelés, Kimenő megrendelés, Vonalkód használata, Bizonylat zárolását nem oldhatja fel stb.

- Szerepkör jogosultságnál, bizonylat típusra jellemző "Tárolási hely kötelező" beállítási lehetőség

Szabályozni tudjuk, hogy melyik bizonylat típuson kötelező a tárolási helyet beírni, így nem kell feltétlenül raktárhoz kötni a beállításokat.

Szűkítések

Itt tudjuk a szerepkörhöz kapcsolni a cikkcsoport, ügyfél kategória, illetve bizonylat típusonkénti cikkcsoport, ügyfél kategória, raktár, költséghely szűkítéseit elvégezni.

Pl. A Kimenő szállítólevélen, az adott szerepkör, csak a Központi raktárat választhatja ki.

Speciális

Szerepkörben állítható, hogy mely típusú adatlekérdezések szűrői működjenek teljeskörűen:

Szerepkör speciális adatoknál beállítható, hogy a megadott szerepkör a tiltott raktárakat is tudja kezelni

Last updated