📧Bejelentés speciális adatok

Áttekintés

A bejelentés egészéhez és a munkatárgyakhoz tetszőleges számú speciális adatot lehet felvenni. Ezeket a speciális adatokat a felhasználó szabadon maga definiálhatja. (Lásd Elemi adatok és értékkészleteik)

Az adatok vagy fekete vagy szürke színűek.

A bejelentések listájánál és a bejelentés alapadatainál a munkatárgy(ak)ra vonatkozó spec adatok, míg a munkatárgyaknál a bejelentés egészére és a másik munkatárgy(ak)ra vonatkozó spec adatok szürkék. A fekete szín az adott sorhoz való hozzátartozást jelzi.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc

Adatok

- Kulcs

Tábla, elsődleges, másodlagos, harmadlagos azonosító,

Adat oszlopok / mezők

- Sorszám

Bejelentéshez, vagy munkatárgyhoz rendelt adatsorszám (automatikusan n+10)

- Adat neve, értéke

Kiválasztható az elemi adatok közül

- Numerikus érték

- Karakteres érték

Kiválasztható az adat értékkészletéből (ha van)

- Csatolt file

A File megtekintés nyomógomb segítségével az intéző használatával a kívánt meghajtó, alkönyvtárból a kívánt file kiválasztható

- Dátum érték

Amelyik mezőnél bejelöljük, az annak megfelelőt jeleníti meg a listában (elsődleges típus és érték)

- Megjegyzés

Szabad szöveg

- Felvevő

Az adatot felvevő személy

- Felvétel dátuma

Adatfelvétel időpontja

- Módosító

Az utolsó adatmódosító személy

- Módosítás dátuma

Az utolsó adatmódosítás időpontja

Nyomógombok

  • Mentés

  • Felvétel

  • Kilépés

Kapcsolók

  • Élő / Mind

A nyomógombok funkcionális leírása

Mentés (F2)

A bejegyzett adatok mentése

Felvétel (F4)

Feladata az üres karbantartó ablak indítása. A sorszám értéke alapértelmezésben n+10

Törlés (F8)

Az aktuális (kijelölt) sorra vonatkozik.

Kilépés (Esc)

Last updated