🗃️Egyéb adatok

Áttekintés

A kalkuláció egyéb adatai elsősorban az indító tétel cikktörzs adataihoz rendelt speciális adatokon alapulnak. A cikk beválasztásakor ugyanis a cikk speciális adatai automatikusan bemásolásra kerülnek (amennyiben ilyenek vannak). Ezeket itt módosíthatjuk anélkül, hogy az eredeti állapot az eredeti helyen változna. Ezen adatoktól – az egyes alkalmazói leszabásoknak megfelelően – a kalkuláció eredménye is függhet. Így arra is lehetőség van, hogy ezen adatokat ugyanarra az indító cikkre vonatkoztatva több, különböző kalkulációnál különböző módon tölthessük ki és ennek megfelelően az eltérő eredményeket elemezni is tudjuk.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc

A kalkuláció alapadatai

Adat oszlopok / mezők

- Sorszám

- Adatnév

- Kód

Kódérték az értékkészletből

- Kód értelmezés

Kódérték nevesítése

- Numerikus érték

- Megjegyzés

- Funkció

Felhasználói adaptációtól függően

- Érték

Felhasználói adaptációtól függően

- Felvevő

=

Az adatot felvevő személy

- Felvétel dátuma

=

Adatfelvétel időpontja

- Módosító

=

Az utolsó adatmódosító személy

- Módosítás dátuma

=

Az utolsó adatmódosítás időpontja

Rendezettség

  • Sorszám növekvő

Nyomógombok

  • Karbantartás

  • Törlés

  • Kalkuláció

A nyomógombok funkcionális leírása

Karbantartás

Feladata a karbantartó ablak indítása az aktuális sornak megfelelő adatok megjelenítésével.

Törlés (F8)

Az aktuális (kijelölt) sorra vonatkozik.

Kalkuláció

Speciális alkalmazási leszabástól függő eljárás futtatásának lehetősége szerint.

Kilépés (Esc)

Áttekintés

Az indító cikk felvételével áthozott (cikkhez rendelt) speciális adatok módosítását, és/vagy új adatok felvételét biztosítja.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc

Adatok

  • Kalkuláció azonosító sorszáma

  • Indító cikk azonosítója és megnevezése

Adat oszlopok / mezők

- Sorszám

- Adatnév

Csak a CKSP-vel kezdődő elemi adatok közül lehet beválasztani

- Adat jelleg

Karakteres/Numerikus kapcsoló

- Numerikus érték

- Szöveges érték

A beválasztott adatnak megfelelő értékkészletből választható

- Megjegyzés

- Funkció

A Függvények közül beválasztással, mely adaptáció függő

- Költség típus

Előkalkuláció költség típus elemi (EKALK_KTGTIP) adatból kiválasztással

- Költség

- Felvevő

Az adatot felvevő személy

- Felvétel dátuma

Adatfelvétel időpontja

- Módosító

Az utolsó adatmódosító személy

- Módosítás dátuma

Az utolsó adatmódosítás időpontja

Nyomógombok

  • Mentés

  • Felvétel

  • Kilépés

Kapcsolók

  • Karakteres / Numerikus A beviendő adat jellegét határozza meg.

A nyomógombok funkcionális leírása

Mentés (F2)

A kitöltött form tartalmának adatbázisba mentése

Felvétel (F4)

Feladata a formon szereplő adatmező kiürítése és a következő sorszám automatikus képzése. karbantartó ablak indítása.

Kilépés (Esc)

Last updated