🗄️Számvitel

Számlatükör

Törzs karbantartás - Számvitel - Számlatükör

Számlatükör kialakításnál azt javasoljuk minden felhasználónak, hogy ne a számlakeretet boncolják részeire, hanem használják ki a munkaszámok, költségviselők és a költséghelyek nyújtotta lehetőségeket.

A rendszer által felajánlott főkönyvi számokról a Főkönyvi szám mezőből lehet listát kérni az F10-es gomb segítségével. Ha új főkönyvi számot szeretnénk felvinni, akkor azt az F4-es billentyű segítségével lehet megtenni.

A rendszer minden évre saját számlatükröt használ. Ez azt jelenti, hogy minden év végén a ZÁRÁSKOR el kell döntenünk, hogy marad-e a tárgyévi számlatükrünk, vagy szeretnénk azon változtatni. Ha a Zárás folyamán véletlenül azt az utasítást adtuk, hogy vezesse át a számlatükröt, és már könyveltünk a következő évre, akkor az adatainkat nem fogja eltüntetni, de minden olyan főkönyvi számnevet felül fog írni, ami volt a tárgyévben is.

A lekért listán a megnevezés mellett egy 5 oszlopos un. Igaz/Hamis jelzés, ami azt jelenti, hogy ha az 1 szerepel, akkor igaz a beállítás, ha pedig a 0, akkor nem igaz az állítás.

  • Gy - Gyűjtő főkönyvi szám

  • T - Tárgyi eszközt érint

  • R - Rendezést igényel

  • Sz - Szállítói típusú áfa

  • V - Vevői típusú áfa

Általános beállítások

Az első legfontosabb beállítás a számla ÁFA típusának meghatározása. Ez kétféle lehet:

  • Vevői típusú, vagy Szállítói típusú

Vevői Típusúnak tekinthető minden olyan számla, amely az értékesítés árbevételének könyvelésére szolgál. Pld. 9111, 9112 számlák.

Szállítói típusúnak tekinthető minden olyan számla, amely a beszerzések költségének könyvelésére szolgál. Pl. 5111, 5112… stb. Számlák. (Költségnem, Anyag- áru, beruházási számlák).

Érdemes az olyan típusú számlák paraméterezéséből kihagyni az ÁFA típust, ahol rendelet tiltja az ÁFA visszaigénylést. Pl. személygépkocsi üzemanyag számláinak ÁFA tartalma nem visszaigényelhető.

Ebben az esetben, ha nincs bejelölve az ÁFA típus, akkor könyveléskor még véletlenül sem lehet visszaigényelni az ÁFA-t, mert a rendszer automatikusan tiltja azt.

Tárgyi eszközt érint, vagy tárgyi eszközt nem érint.

A rendszer automatikusan felajánlja a tárgyi eszköznyilvántartást, ha olyan főkönyvi számot észlel, ahol a „tárgyi eszközt érint” mező ki lett jelölve. Ennek az az előnye, hogy a bizonylat rögzítése közben, mikor a számla előttünk van, azonnal elvégezhetjük a tárgyi eszköz nyilvántartást is.

Számlatükörben beállítható, hogy az évzárás tétel dátumra csoportosítson

Könyvelési naplók

Menü - Törzs karbantartás -

A könyvelésben a számlák feldolgozása naplókon keresztül történik. Ezek a naplók áltatában egy-egy bizonylattípust fognak össze.

Példán keresztül bemutatva:

Kód

Napló

Megnevezés

Főksz.

Deviza

Napló típus

UBN

Unicbank Napló

3841

HUF

bank

BBN

Budapest Bank

3842

HUF

bank

BBDEM

Bud.Bank EUR

3851

EUR

bank

KI

Kimenő átutalás

3111

HUF

kimenő

KIKP

Kimenő készpénzes

3112

HUF

kimenő

VÁM

Vámhatározat

HUF

vegyes

TE

Tárgyi eszköz

HUF

vegyes

BE

Bejövő átutalás

4541

HUF

bejövő

BED

Bejövő deviza .

4542

EUR

bejövő

VE

Vegyes napló

HUF

vegyes

ÖV

Összevezetési .

388

HUF

pénztár

NY

Nyitó napló

HUF

vegyes

ZA

Záró napló

HUF

vegyes

PKK

Pénzt.kiadási Közp.

3811

HUF

pénztár

PKÜ

Pénzt.kiadási Üzem

3812

HUF

pénztár

PBK

Pénzt.bevétel Közp.

3811

HUF

pénztár

PBÜ

Pénzt.bevétel Üzem

3812

HUF

pénztár

Ha a naplóhoz hozzárendeltünk egy konkrét főkönyvi számot, akkor a kontírkódokat automatikusan kiegészíti a napló főkönyvi számlaszámára.

Pl. Esemény: Pénzfelvétel Unicbankból

Kontírkód: 3800 T: 389 K: 38

Könyvelés során: 3800 T: 389 K: 3841

Napló Kód – Megnevezés – Főkönyvi szám

A napló kódjának hossza maximum 10 karakter lehet, de célszerű minél rövidebb kódokat létrehozni, mert a nyomtatott listák így könnyebben áttekinthetők.

A napló megnevezésének kitöltése értelemszerűen történik.

A naplóhoz tartozó főkönyvi számlaszám meghatározásához segítséget nyújt a számlatükör, melyet a gördítő sáv segítségével lehet lekérni. A főkönyvi szám megadása lehetséges, de nem szükséges.

Deviza

A deviza meghatározása a naplókönyvelésben használt alapdeviza meghatározását jelenti.

A könyvelési naplók, mint azt az előbb említettük egy-egy bizonylattípust is

Összefoghatnak, így pl. a bizonylattípus beállításakor meg lehet adni, hogy az adott

Bizonylat milyen főkönyvi naplóba kerüljön feladásra.

Kimenő kp. Bizonylatok ----- Kimenő Kp. Naplóban

Kimenő átutalásos biz. ----- Kimenő átutalásos Naplóban

ÁFA Képzés

Az áfa képzés választásakor két lehetőségünk van:

Az egyik az, hogy tételes ÁFA képzést kérünk, ez azt jelenti, hogy minden egyes

Könyvelési tétel után ki fogja számolni az áfát a rendszer.

A másik a Summa Áfa képzés, amit egy összesített ÁFA elszámolást jelent.

Ennek használatát legegyszerűbben példán keresztül lehet bemutatni, amiben egy több tételből álló készpénzfizetési számlát könyvelünk le:

2 db tisztítószer: 200 Ft

4 db nyomtatvány: 500 Ft

Summa áfa: 700 Ft

Áfa: 20 %

1.Summa ÁFA esetén a könyvelés a következőképpen történik:

Tisztítószerekre könyvelt összeg nettó értéke: 160 Ft

Nyomtatványokra könyvelt összeg nettó értéke: 400 Ft

ÁFA Összesen: 140 Ft

2.Tételes ÁFA esetén a könyvelés a következőképpen történik:

Tisztítószerekre könyvelt összeg nettó értéke: 160 Ft

ÁFA: 40 Ft

Nyomtatványokra könyvelt összeg nettó értéke: 400 Ft

ÁFA: 100 Ft

Napló felületének kiválasztása:

Attól függően, hogy milyen típusú naplót választunk a napló felületek másképp jelennek meg.

Bank naplóba könyvelünk, minden pénzintézetnél lebonyolított pénzügyi tranzakciót.

Pénztár naplóba könyvelünk minden készpénzes kifizetést és bevételezést.

Kimenő naplóba az általunk kiállított számlákat, míg a

Bejövő naplóba a céghez beérkezett számlákat könyveljük.

Vegyes naplónak tekinthető minden olyan napló típus, mely nem tartozik az előbbiek közé. Pld. Munkabérek, értékcsökkenés, tárgyi eszköz aktiválás, VÁM könyvelés. Termelés stb.

Kontírkódok

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - Kontírkódok

A kontírkódok létrehozása elsősorban a könyvelés során nyújt segítséget, illetve ott gyorsítja az adatrögzítést.

A kontírkóddal való könyvelés azt jelenti, hogy egy könyvelési tételt előre kialakítunk a főkönyvi számokkal, illetve szöveges megjegyzésekkel. A könyvelés során már csak annyi a feladatunk, hogy ezt a kódot és a hozzá tartozó megjegyzést kiválasszuk

A kontírkódok kialakításakor (igazodva a naplókhoz) elég csak a főkönyvi számlák első közös számjegyeit megadni, mert attól függően, hogy milyen naplóban könyvelünk a kontírkódok kiegészülnek a napló főkönyvi számára. Célszerű a kontírkódrendszert úgy felépíteni, hogy a banki és pénztári kontírkód végződések az azonos könyvelési tételeknél ugyanarra a három számra végződjenek és csak az első szám különbözzön, attól függően, hogy az banki avagy pénztári kontírkód.

Új kontírkód felvitele az F4-es billentyű segítségével történik. A kontírkód megadása után (4 karakter) ki kell tölteni a T. és a K. számla számát, illetve meg kell adni a kód nevét.

Napló

A napló kijelölése azért fontos, mert a könyvelés során, mindig csak az adott naplótípushoz kapcsolódó kontírkódokat fogja felajánlani a rendszer és így a kiválasztás sokkal gyorsabb.

Megjegyzések

Ha a kontírkódot lementettük, utána a kontírkódhoz többféle állandósult megjegyzést is felvihetünk, pld. nyomtatványok beszerzése, másolópapír beszerzése, stb…

Kontírkód első száma

Megnevezés

Hozzárendelt naplófajták

1

Kimenő átutalásos számlák

Kimenő átutalásos naplók

Kimenő kp. Naplók, ha (Vevőkre könyvelnek először)

2

Bejövő átutalásos számlák

Bejövő átutalásos naplók

Bejövő kp. Naplók, ha (Szállítóra könyvelnek először)

3

Készpénz bevétel

Pénztár bevételi naplók

4

Készpénz Kiadás

Pénztár kiadási naplók

5

Banki Bevételek

Bank naplók

6

Banki Kiadások

Bank naplók

7-9

Vegyes

Vegyes naplók Tárgyi eszköz naplók Munkabér naplók VÁM naplók Nyitó-záró naplók Stb… minden olyan napló, ami nem tartozik az 1-6-ba

Példa a kontírkódok kialakításánál követendő rendszerre:

Pénztári és banki - átvezetési számlát érintő – pénzmozgások:

Kód

Megnevezés

T.fők.szla

K.fők szla

3800

Kp. Felvétel pénztárba

38

389

4800

Kp. Kifizetés pénztárból

389

38

5800

Kp. Befizetés bankba

38

389

6800

Kp. Kifizetés bankból

389

38

Költségek könyvelése átutalásos számlák illetve Kp. Számlák esetén:

Kód

Megnevezés

T.fők.szla

K.fők szla

2101

Alapanyag beszerzés átutalással

5111

45

4101

Alapanyag beszerzés kp. Kifizetés

5111

38

2110

Segédanyag beszerzés átutalással

5112

45

4110

Segédanyag beszerzés kp. kifizetés

5112

38

2120

Fenntartási költség átutalással

5113

45

4120

Fenntartási költség kp. Kifizetés

5113

38

Könyvelési paraméterezés (ELÁBÉ, TERM..)

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - Könyvelési paraméterezés (ELÁBÉ, TERM..)

Ebben a modulban tudjuk a termeléssel kapcsolatos mozgásokat (készlet, gyártás) a könyveléshez felparaméterezni. Minden egyes cikkhez, minden létező a termeléshez kapcsolódó mozgásának a beállítását itt tudjuk feltölteni.

Szükséges adatok: Cikkszám, Bizonylat típus, Napló, T fksz, K fksz

Lehetőség van gyorsfeltöltésre, hogy ne kelljen egyenként beállítani, így cikktől –cikkig, cikkcsoportra szűrve meg lehet adni.

ÁFA törzs

Menü - Törzs karbantartás - Számvitel - ÁFA törzs

Az ÁFA törzs kialakításakor célszerű az ÁFA bevallással összehangolni a kódokat, illetve azt megnézni, hogy az ÁFA bevalláson belül hány sort szokott kitölteni a cég. Ez utóbbi azért lényeges, mert ha csak belföldi értékesítés és beszerzés van a cégnél, akkor elég a rendszer által felajánlott ÁFA bontás. Vannak azonban olyan felhasználók is, akik minden sort kitöltenek az ÁFA bevallásban, és ilyenkor célszerű minden egyes bevallási sornak megfelelő ÁFA kódot adni.

Mindkét variációnak vannak előnyei és hátrányai; ha kevesebb a kód, akkor a könyvelőnek sokkal kevesebb kódfajtát kell használnia, ami egyben azt is jelenti, hogy kisebb a hibázási lehetőség, ugyanakkor az ÁFA bevalláshoz kigyűjtéseket kell végeznie. Míg a teljes körű kódoláskor az ÁFA bevallás tökéletes lesz, de a könyvelő munkája sokkal több odafigyelést igényel.

  • Új ÁFA kód felvitele az F4-es billentyű segítségével történik.

  • Az érvényesség dátuma azt jelenti, hogy mely naptól kezdve lehet használni azt az ÁFA kulcsot.

  • ÁFA %

  • Az áfa kulcs %-át kell ide beírni

Szállítói illetve Vevői főkönyvi számla megadása

Itt kell meghatározni, hogy adott kódhoz mely ÁFA főkönyvi számlát rendeljük hozzá.

Pl. Belföldi szállítók előzetesen felszámított áfáit a 4661-es számlán szeretnénk nyilvántartani, tehát a szállító főkönyvi számhoz a 4661 számot írjuk.

Nem visszaigényelhető - Adó alapot nem képez

Adott áfa kódhoz hozzá lehet rendelni még, hogy nem visszaigényelhető (pld. oktatásnál), vagy, hogy nem képez adóalapot (pld. egyes esetekben a külföldre számlázott szolgáltatásoknál), ez utóbbi esetben meg sem jeleníti az ÁFA bevallási nyomtatványon ezeket az összegeket.

Áfa törzsben állítható, hogy nem beválasztható a bizonylaton

Áfa törzsben állítható, hogy bruttóra könyveljen a rendszer, könyvelésre feladásnál ezt is figyeli

Áfa változással kapcsolatos tudnivalók :

- Áfa kulcs automatikus létrehozásához segédprogram - Listák statisztikák \ Segédprogramok futtatása \ Áfa kód generálás

Ebből a menüpontból indulva jutunk az alábbi felülethez :

Adjuk meg a régi áfa kulcsot, majd az újat és az érvényesség kezdetét. A start gomb megnyomására azokat az áfa kódókat újból felviszi, ami a régi áfa %-on van, és létrehozza az új áfa %-al a megadott érvényességű kezdettel.

FIGYELEM !

Azoknál a cégeknél ahol adatküldés van több adatbázis között, ott az áfa Id-t össze kell hangolni ! Amennyiben nem egyforma a két adatbázisban úgy a kettő közül az egyiket le kell módosítani.

Álljunk rá a megfelelő Áfa kulcsra, majd írjuk át az Id-t és nyomjuk meg az F9 billentyűt.

Ennek hatására lecserélődik az Áfa Id. Ezt minden új kulcsnál végre kell hajtani ! Az új áfa százalékokat természetesen manuálisan is fel tudjuk rögzíteni az áfa karbantartó segítségével. ( Törzskarbantartás / Számvitel / Áfa törzs ). Arra ügyeljünk hogy ugyarra az áfa kódra vigyük fel az új Áfa kulcsot, amin a régi volt.

Pl. 2 kódon ( Nem Áfa ID-n !!! ) találtuk a 20 % áfa-t, akkor ugyanúgy 2 kódra vigyük fel a 25 %-s áfát. Így elkerüljük hogy a programon belül a cikktörzsben, kontírkódban egyenként le kelljen cserélni az Áfa kódot.

- Függő megrendelések , - Függő szállítólevelek, - Csoportos számlázás szállítólevélből, - Kötegelt számlázás

Amennyiben megrendelésből, szállítólevélből képzünk számlát, a számlára került teljesítés dátumnak megfelelően, lecseréli az Áfa kulcsot és átszámolja a tételeket. Ez igaz az összevont számlázásra és az (F11) bizonylat származtatásra is.

Sztornó, helyesbítő bizonylatnál nem cseréli ki automatikusan az áfa kulcsot !

A bizonylat teljesítés dátumának változtatása esetén ( Enter-t kell ütni a mezőn ! ), mindig a megfelelő Áfa kulcsot alkalmazza a rendszer, és ha történt csere küld egy figyelmeztető üzenetet :

Bizonylat típushoz rendelt ÁFA kód

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

Ügyfélhez rendelt ÁFA kód

Ez a lap jelenleg nem tartalmaz szöveget. Rákereshetsz a lap címére más lapok tartalmában, vagy megtekintheted a kapcsolódó naplófájlokat.

NAV bevallás paraméterezése (ABEV)

NAV bevallás paraméterezés

Minden NAV bevallást (jelen esetben az Áfa, Fémtörvény) ezzel a modullal tudunk paraméterezni. Új bevallás paraméterezése: Adjuk meg a bevallás nevét pl A60.

Az évet nem kell 14A60, mert az érvényesség meghatározza a bevallás formátumának érvényességét, így akár év közbeni változásokat is tudunk követni.

Adjuk meg a bevallás fő azonosítóját pl. Áfa kód, vagy bizonylat típus.

Majd a bevallástól függően a Lap vagy Sor számát és mentsük el ( F2 ).

Így járjunk el az összes többi sorral is. (Pl.: A60, EM2, 2 lap)

Last updated