🔢Kalkuláció alapadat kezelés

Áttekintés

Ebben a funkcióban biztosít lehetőséget a rendszer az előkalkulációs alapadatok bevitelére.

A futtatás eredménye és a csatolt információk a kalkulációhoz rendelt füleslapokon találhatók. Ezek a következők:

 • Komponensenkénti költség összetevők az esetleges dokumentálási hiányosságok kimutatásával

 • Lebontási adatok családfaszerű megjelenítése

 • Egyéb adatok, melyek a kalkulálni kívánt cikkhez tartozók, a cikktörzs állományhoz rendelten és módosíthatóan ide is átkerülnek.

 • A termék lebontása során „összeszedett” cikkek raktári készlet adatai

 • Költségek részletezése

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Adat oszlopok / mezők

- Kalkuláció azonosító

Automatikus: Értéke = Maximum + 1

- Megnevezés

A kalkuláció tárgyára, céljára, stb. utaló megnevezés, a későbbi visszakeresést segítve

- Kalkuláció készítésének dátuma

- Kalkuláció készítője

A feldolgozást végrehajtó felhasználó

- Kalkuláció állapota

Amennyiben valamely komponens tétel hibás, akkor értéke = Hibás, ellenkező esetben hibátlan

- Bizonylat azonosítója

A generált bizonylat azonosítója

- Bizonylat tétel sorszáma

A generált bizonylaton megkapott tételsorszám

- Munkaszám

Munkaszám törzsből beválasztva

- Kalkuláció állapota

Beválasztva a Kalkuláció állapota elemi adatból (KALK_STAT)

- Tétel, Cikk azonosítója

Beválasztva a cikktörzsből

- Megnevezés

Cikk megnevezése

- Mennyiség

- Rezsi- anyag, bér, gép, szerszám, alvállalkozó Nyereség

Alapértelmezésű beállítása a Rezsi és nyereség % elemi adat (KALK_REZSI) értékkészlete alapján.

Abban az esetben, ha ezek értéke = 0 és az anyag rezsi % a felvétel után kerül meghatározásra, akkor annak értéke alapértelmezésben rendre bekerül a többi rezsi % értékébe.

- Minimális ajánlati ár / érték

Bármelyik mezőt töltjük ki, a másik mezőt a mennyiség alapján kiszámítja a rendszer

- Maximális ajánlati ár / érték

Mint előző

- Felvevő

Az adatot felvevő személy

- Felvétel dátuma

Adatfelvétel időpontja

- Módosító

Az utolsó adatmódosító személy

- Módosítás dátuma

Az utolsó adatmódosítás időpontja

Abban az esetben ha a kalkulációból árajánlatot származtattunk, akkor a fenti adatokból csupán

 • Megnevezés

 • Munkaszám

 • Kalkuláció állapota adatok módosíthatók.

Füleslapok

 • Költségek

 • Lebontás

 • Egyéb adatok

 • Készletek

 • Részletezés

Nyomógombok

 • Mentés

 • Felvétel

 • (Költség kalkuláció indítása, a Költségek füleslapra vonatkozik)

 • (Árképzés, a Költségek füleslapra vonatkozik)

 • Nyomtatás

 • (Szűrés, a Költségek füleslapra vonatkozik)

 • Kilépés

Kapcsolók

 • Nyilvántartás / Beszerzés A vásárolt cikkek alkalmazandó egységárának kiválasztására szolgál, mely Elszámolói ár vagy utolsó bekerülési ár vagy átlagos beszerzési ár

 • Pesszimista / Optimista Abban az esetben állítható, ha az előző kapcsoló Beszerzés állásban van, ekkor a több beszerzési forrás esetében a legdrágábbat vagy a legolcsóbbat veszi a rendszer figyelembe a kapcsoló állásától függően.

A nyomógombok funkcionális leírása

Mentés (F2)

A fejléc kitöltése, vagy utólagos változtatásai után mindig használandó. Cikk azonosító változtatása esetén a meglévő cikkhez tartozó, az egyéb adatok alatt található speciális adatokat kitörli és bemásolja a beválasztott cikkhez tartozókat amennyiben azok léteznek.

Felvétel (F4)

A kitöltendő mezőket kiüríti. A cikkhez tartozó speciális adatokat áthozza az egyéb adatok füleslap alá.

Nyomtatás (F3)

Lista cím:

 • Kalkuláció

Lista azonosító:

 • psx_ekalkr

Paraméterek:

 • Kalkuláció azonosító, Részletes/összevont nyomtatás kapcsoló, felhasználó kódja

Kilépés (Esc)

Költségszámítás

Áttekintés

A költségszámítás során a rendszer első lépésben lebontja a kalkulálni kívánt terméket létrehozva annak gyártmánycsaládfáját, kiszámítva az egyes komponensek költségösszetevőit. Ennek alapján alulról felfelé elvégzi a költségek kumulálását. Ennek köszönhetően a családfa bármely szintjén lévő félkész termék költségei tartalmazni fogják részben a saját – közvetlen – részben az alatta lévő komponensek – kumulált, beépülő – költségeit.

A funkció kezelését biztosító ablak/füleslap leírása

Az ablak/füleslap felépítése

Fejléc

 • Kalkuláció alapadatok

Szűrő szekció

Az adatok, melyek a kalkuláció indításakor, ha nem üresek törlődnek.

 • Cikk azonosító

 • Cikk megnevezés

Adat oszlopok / mezők

- Cikk azonosító

Indító cikk, félkész cikkek, anyagok, gyártóeszközök

- Megnevezés

A cikkhez tartozó megnevezés

- Javasolt értékesítési ár

= Összes költség * Nyereség %

- Összes költség

- Anyag költség

- Bérköltség

- Gépköltség

- Szerszámköltség

- Alvállalkozói költség

- Rezsi költség

- Munkaidő

- Gépidő

- Alvállalkozói idő

- Összes idő

- Diszpozíciós kód

Az a családfa szintszám, ahol a komponens cikk előfordul

Megjelenítés

 • Fekete sorok; normál hibátlan tétel

 • Lila sorok; a cikk maga hibás (hiba okokat lásd később)

 • Szürke sorok; a cikkbe épülő valamely mélyebb szintű cikk hibás. (Ennek megfelelően, pl. ha egy legalsó szntű komponens hibás akkor az ő családfa ágán felfelé minden cikk szürke színű lesz egészen a kalkuláni kívánt indító tételig.)

Rendezettség

 • Diszpozíciós szint és

 • Cikk azonosító növekvő.

Nyomógomb

 • Költség kalkuláció indítása

 • Árképzés

 • Szűrés

A nyomógombok funkcionális leírása

Költség kalkuláció indítása

Mindaddig, amíg a kalkuláció alapadatai el nem mentettük és azután amikor már árajánlatot származtattunk, a nyomógomb letiltott állapotban van. A nyomógomb megnyomását követően a rendszer a meglévő lebontást kitörli, a tiszta lappal való kezdés végett. Az indítás után a rendszer egy megerősítést vár:

Abban az esetben, ha Igen a választás, akkor minden cikk részt vesz a lebontásban. Amennyiben Nem a válasz akkor azok a cikkek – és esetleges következményeik – kimaradnak a szükségletszámításból amelyeknek a Kezelés típusa adat, CK_KEZEL < 4.

A lebontás első sora kitüntetett, mivel az indító tételt tartalmazza az indító mennyiséggel.

Abban az esetben, ha az aktuális komponens (első esetben nem komponens, hanem maga az indító tétel) Cikk típus adata (CK_TIP) = 0x, 4x, 5x, 6x, 73, 75, akkor megtörténik a hozzá tartozó darabjegyzék beolvasása és a komponens tételei kibontása.

A feldolgozás a vásárolt anyagokat, alkatrészeket, félkész és késztermékeket, egyes bérmunka típusokat és a gyártóeszközöket érintik a Cikk típussal (CK_TIP) megfeleltetve: 00, 10-50, 8x és 77 Ez utóbbi csak abban az esetben vesz részt a feldolgozásban, ha a TERMELES_WGYCS77 rendszer paraméter be van állítva.

A komponens cikk szükségleti mennyisége = Apa mennyisége * komponens beépülési mennyisége.

Első esetben az apa mennyisége = indító mennyiséggel (+ az esetleges technológiai veszteséggel). Alacsonyabb szinten – amikor a komponens szerepel apaként, mivel az ő darabjegyzékének lebontása történik meg – az apa mennyisége a korábban kiszámolt komponens szükségleti mennyisége. Egy cikk lebontása többször is előfordulhat (akár különböző mennyiségekkel, annak megfelelően, ahogy a gyártmány felépítésében is többször fordul elő. Amennyiben a komponens gyártóeszközök, akkor

A komponens cikk szükségleti mennyisége = Komponens beépülési mennyisége.

Ahhoz, hogy az anyagköltséget ki tudjuk számítani, nemcsak a szükségleti mennyiségekre, hanem a figyelembe veendő egységárakat is ismernünk kell. Ennek kiválasztása a kalkuláció alapadatainál szereplő kapcsolók állásaitól függ. Abban az esetben, ha az első kapcsoló Nyilvántartási állásban van, akkor utolsó bekerülési (beszerzési ár), de ha az = 0, akkor az elszámolói ár. Abban az esetben, ha az első kapcsoló Beszerzési, a második pedig Pesszimista állásban van, akkor a cikk beszerzési forrásai közül a legmagasabb árral rendelkezőt veszi figyelembe a rendszer. Abban az esetben, ha az első kapcsoló Beszerzési, a második pedig Optimista állásban van, akkor a cikk beszerzési forrásai közül a legalacsonyabb árral rendelkezőt veszi figyelembe a rendszer.

Mindkét esetre igaz, hogy amennyiben ilyent nem találunk, mert a cikk beszállítói füleslapján nincs értékelhető adat, akkor az utolsó bekerülési árat, ha ez sincs, akkor az elszámolói árat veszi a rendszer figyelembe.

A művelettervben szereplő gyártóeszköz azonosítója is bekerül a gyártmány családfa lebontásába. A szükséges mennyisége = Cikk szükséges mennyiség / gyártóeszközzel gyártható mennyiség Tájékoztatásul a sor Pozíció mezejébe SZERSZAM szöveg kerül.

A műveleti költségek számítása a Bérek közterhei elemi adat (GYRM_BERSZAZ) a közteher % kiolvasásával kezdődik. Abban az esetben, ha ilyen nincs akkor a rendszer 30%-ot feltételez.

A feldolgozás az egyes cikkek művelet lapjai sorainak sorszám + alsorszám szerinti növekvő sorrendjében történik.

A műveleti sor homogén munkahelyének egységnyi költségét alapvetően a gépidő és az átlagóradíj adata, a homogén munkaerőnek pedig munkaidő és az átlagórabér adata határozza meg. Erre még rárakódhat a homogén munkahely költséghelyének rezsióradíjából való részesedés is, mely számítása a Rezsi költség számítás módja, a TERMELES_KTGHMGREZSI rendszerparaméter értékétől függ. Abban az esetben, ha az értéke = 1, akkor a homogén erőforrások költséghelyének gépre és munkaerőre vonatkozó rezsi költségéből az erőforrások Rezsi terhelés % (részesedés) adata határoz meg mind a gépidőre, mind a munkaidőre vonatkoztatva.

Abban az esetben, ha az értéke = 0, akkor a költséghely általános rezsióradíja a költséghelynél lévő kapcsoló munkaidő, vagy gépidő állásától függően, vagy a munkaidőre, vagy a gépidőre vonatkozik az erőforrások Rezsi terhelés % (részesedés) adatával súlyozva.

A normaidők tényleges kalkulált értéke azok mennyiség függőségétől függ. Abban az esetben, ha a sorban a mennyiség függőség = 0, akkor a rendszer a megadott normaidőt a gyártandó mennyiségtől függetlenül változatlan értékben veszi (beállítási idők). Abban az esetben, ha a mennyiség függőség = 1, akkor egyenes arányban számol vele. (pl. 2 perces normaidő esetében, 1 db 2 perc, 2 db 4 perc, stb.) Abban az esetben azonban, ha pl. 100 db 1 óra, akkor a rendszer 0-100 db indító mennyiségig 1 órával, 101-200 db-ig 2 órával, 201-300 db-ig 3 órával, stb. számol.

Bérköltség esetében azonban,, ha a művelettervben a darabbér meghatározott, akkor ezzel számol a rendszer, figyelmen kívül hagyva minden egyebet.

A gyártóeszköz számítási módja attól függ, hogy a homogén munkahely adott (a műveleti sorban meghatározott) gyártóeszköz hozzárendelésénél a gyártási szám mezőben EKALK található, vagy sem.

Abban az esetben, ha található, akkor először is megállapítja a szükséges gyártóeszköz mennyiséget a termék gyártandó mennyisége és a gyártóeszköz által gyártható mennyiség szerint a szerszám túlhasználhatóságát is figyelembe véve. Ez utóbbi azt jelenti, hogy pl. 100 edb-ot lehet elméletileg gyártani a szerszámmal, és a gyártandó mennyiség 203 edb, akkor már 3 db gyártóeszköz az elméleti szükséglet. Abban az esetben azonban, ha túlhasználhatóság 5%, akkor csak 2 db egészen 210 edb-ig.

Attól függően, hogy a gyártóeszköz azonnali leírású vagy sem, a rendszer teljes szerszámköltséget veszi vagy az egységnyi szerszámköltsége = szerszám össz. bekerülési ktg. / elméletileg gyártható mennyiség

Abban az esetben, ha nem található EKALK fiktív gyártási számú gyártóeszköz, akkor a (félkész) termék adott műveletére vonatkozóegységnyi szerszámköltsége = szerszám össz. bekerülési ktg. / elméletileg gyártható mennyiség

Abban az esetben, ha a Gyártóeszköz elszámolás módja a TERMELES_SZERSZEKALK rendszer paraméter értéke = 1, akkor a gyártóeszköz, mint bebontandó komponens szerepel a már ismertetett mennyiségi szükségletnek megfelelően. Ebben az esetben nem is lesz szerszámköltsége az adott terméknek, mivel költségei a többi lebontott félkész termék anyag-, bér-, gép-, rezsi-, és alvállalkozói költségeibe olvadnak be.

A művelethez tartozó alvállalkozói költséget az egységár és a vonatkozó mennyiség alapján számolja ki a rendszer, az időszükséglet számítási módszerével megegyezően.

A költségeken túl a rendszer az adott művelet átfutásidejét is kiszámolja. Ezt úgy végzi, hogy az egyes elemi műveletek gép-, munka-, és alvállalkozói idei közül a leghosszabbat veszi és ezen leghosszabbakat műveleti soronként rendre összeadja.

Abban az esetben, ha a Kalkuláció elemi költségrészletezése, a TERMELES_KEKT rendszerparaméter értéke = 1, akkor a rendszer az összes elemi költségösszetevőt rögzíti, melyet a Részletezés füleslapon meg is tekinthetünk.

Mindezeket az a cikk művelettervében egymás után az elsőtől az utolsó sorig ciklikusan ismétli a rendszer.

A lebontás és az anyag, továbbá az egyéb erőforrás költségek számítása is mindaddig ismétlődik, míg az alábontott sorok beszerzendő anyagok nem lesznek, melyeknek már nem lehet sem darabjegyzéke, sem műveleti adata.

Az így létrehozott indító (késztermékből) és egyre alacsonyabb szintű félkész termékekből kialakított gyártmány családfa alapján alulról felfelé megindul a költség kumuláció.

Az adott apa önköltségét úgy kapjuk meg, hogy a benne szereplő anyagok költségekkel növeljük az a saját anyagköltség mező értékét, a beépülő félkész termékek költségeit (anyag, bér, gép, stb.) rendre hozzá adjuk a saját anyag-, bér-, gép-, stb. költség mezőkbe a.

A kiszámolt költségértékek a kumulált mennyiségekre vonatkoznak, ezért megtörténik az ezekkel való visszaosztásuk az egységnyi költségekhez való eljutáshoz. Ez alól csak az indító tétel a kivétel, mivel ott a mennyiséget a technológiai veszteséggel csökkentve a tényleges indító mennyiségre vonatkoztatjuk. (Másként értelmezve a technológiai veszteség költségeit ráterheljük az indított mennyiségre.)

A közvetett hibák kimutatása érdekében megtörténik a hibakód beállítása is amennyiben a beépülő komponensek valamelyike hibás.

Egyéb költségek kalkulációja: A rendszer lehetőséget ad a szabványostól eltérő, adaptációtól függő önköltégszámítási metódusok alkalmazására is. Ennek paramétereit az egyéb adatok füleslapon tarthatjuk nyilván. Ezen sorok végig olvasásával - ahol a funkció mező ki van töltve – megkapjuk a speciális számítási funkciókat. A funkció által kiszámított költségeket a rendszer hozzáadja a legfelső szintű tétel megfelelő költség mezőjéhez a típus alapján (anyag, bér, stb.)

Árképzés

Mindaddig, amíg a kalkuláció alapadatai el nem mentettük és azután amikor már árajánlatot származtattunk, a nyomógomb letiltott állapotban van. Amennyiben a nyomógomb aktív, megnyomásával először:

Igen válasz esetében következő párbeszéd panelt kapjuk

Mindazon cikkekre, melyek a költség füleslapban szerepelnek és a Cikk típus adatuk (CK_TIP) = 21, 4x, 5x, valamint az indító tétel mindenképpen azon árait módosítja a kalkuláció eredményeinek megfelelően, melyeknél a kapcsoló állása Igen.

A rendszer az elszámolói árba és az utolsó beker árba az Összes költséget, az értékesítési árba pedig a Javasolt értékesítési árat jegyzi be.

Szűrés (F5)

A szűrés olyan komponens tételeket jelenít meg, melyek azonosítójának és megnevezésének eleje a szűrésben bevitt adattal egyenlők. Ha a szűrési feltételek nincsenek kitöltve, akkor minden tétel látható.

Last updated